Korjausrakentamisen arvo nousi vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä 8,3 %

Korjausrakentamisen suhdannekuvaaja oli heinä-syyskuussa 8,3 % suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aikaisemmin. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen tuottamasta korjausrakentamisen suhdannekuvaajasta. Korjausrakentamisen arvo on jatkanut keväällä 2021 alkanutta kasvuaan.

Kuvio 1. Korjausrakentamisen suhdannekuvaajan kolmen kuukauden liukuvan keskiarvon vuosimuutos, %

 

Vuonna 2021 korjausrakentamisen arvo laski 0,5 % vuoteen 2020 verrattuna.

Taulukko 1. Korjausrakentamisen ja uudisrakentamisen vuosimuutokset suhdannekuvaajassa, %

 

korjausrakentaminen

uudisrakentaminen

2018

4,7

7,1

2019

1,0

1,1

2020

-5,7

-7,1

2021

-0,5

-0,4

Korjausrakentamisen suhdannekuvaajan laskennassa mukana olevien yritysten kotimaan liikevaihto ja rakennusurakat jaetaan korjaus- ja uudisrakentamisen osuuksiin. Näin oheistuotteena saadaan vastaavalla menetelmällä tuotettu uudisrakentamisen kehitystä kuvaava aikasarja, jota tässä kutsutaan uudisrakentamisen suhdannekuvaajaksi. Uudisrakentamisen suhdannekuvaajan tuottaminen ei ole ollut tavoitteena, mutta sitä voi käyttää vertailutietona korjausrakentamisen suhdannekuvaajalle. Menetelmä on tarkemmin kuvattu menetelmäselosteessa.

Kuvio 2. Uudisrakentamisen suhdannekuvaajan kolmen kuukauden liukuvan keskiarvon vuosimuutos, %

 

Korjausrakentamisen suhdannekuvaajan mukaan uudisrakentaminen kasvoi vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä 4,3 % vuodentakaisesta. Vuonna 2021 uudisrakentaminen arvo laski 0,4 % vuoteen 2020 verrattuna.

Kuvio 3. Korjausrakentamisen ja uudisrakentamisen suhdannekuvaajien kehitys (2017=100), alkuperäinen sarja

 

Korjausrakentamisen suhdannekuvaajan tiedot tarkentuvat aineiston kertyessä. Tarkentuminen johtuu viiveestä Verohallinnon rakentamisilmoitusten urakkatietoaineiston kertymässä.

Lisätietoja: Eetu Toivanen 029 551 3331

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Sähköposti: rakennus.suhdanne@stat.fi

Taulukot