Julkaistu: 15.3.2022

Korjausrakentamisen suhdannekuvaaja kasvoi vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä 6,9 prosenttia

Korjausrakentamisen suhdannekuvaaja oli loka-joulukuussa 6,9 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aikaisemmin. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen tuottamasta korjausrakentamisen suhdannekuvaajasta. Korjausrakentamisen arvo on keväällä 2021 kääntynyt nousuun loppuvuodesta 2019 alkaneen laskun jälkeen.

Kuvio 1. Korjausrakentamisen suhdannekuvaajan kolmen kuukauden liukuvan keskiarvon vuosimuutos, %

Kokeellisen tilaston mukaan korjausrakentamisen arvo oli vuonna 2021 edellisen vuoden tasolla.

Taulukko 1. Korjausrakentamisen ja uudisrakentamisen vuosimuutokset suhdannekuvaajassa, %

 

korjausrakentaminen

uudisrakentaminen

2018

4,7

7,1

2019

1,0

1,1

2020

-5,7

-7,1

2021

0,2

0,2

Korjausrakentamisen suhdannekuvaajan laskennassa mukana olevien yritysten kotimaan liikevaihto ja rakennusurakat jaetaan korjaus- ja uudisrakentamisen osuuksiin. Näin oheistuotteena saadaan vastaavalla menetelmällä tuotettu uudisrakentamisen kehitystä kuvaava aikasarja, jota tässä kutsutaan uudisrakentamisen suhdannekuvaajaksi. Uudisrakentamisen suhdannekuvaajan tuottaminen ei ole ollut tavoitteena, mutta sitä voi käyttää vertailutietona korjausrakentamisen suhdannekuvaajalle. Menetelmä on tarkemmin kuvattu menetelmäselosteessa.

Kuvio 2. Uudisrakentamisen suhdannekuvaajan kolmen kuukauden liukuvan keskiarvon vuosimuutos, %

Korjausrakentamisen suhdannekuvaajan mukaan uudisrakentaminen kasvoi vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä 8,1 prosenttia vuodentakaisesta. Vuonna 2021 uudisrakentaminen arvo oli vuoden 2020 tasolla.

Kuvio 3. Korjausrakentamisen ja uudisrakentamisen suhdannekuvaajien kehitys (2017=100), alkuperäinen sarja

Korjausrakentamisen suhdannekuvaajan tiedot tarkentuvat aineiston kertyessä. Tarkentuminen johtuu Verohallinnon rakentamisilmoitusten urakkatietoaineiston kertymävauhdin hankalasta ennustettavuudesta.

Lisätietoja: Eetu Toivanen 029 551 3331

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Sähköposti: palvelut.suhdanne@stat.fi

Taulukot

    Tietokantataulukot ja niiden muuttujat