Korjausrakentamisen suhdannekuvaaja laski vuoden kolmannella neljänneksellä 8,4 prosenttia

Korjausrakentamisen suhdannekuvaaja oli heinä-syyskuussa 8,4 prosenttia pienempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aikaisemmin. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen tuottamasta korjausrakentamisen suhdannekuvaajasta. Korjausrakentamisen arvo on kääntynyt laskuun loppuvuodesta 2019.

Kokeellisen tilaston mukaan korjausrakentaminen kasvoi 1,1 prosenttia vuonna 2019 verrattuna edeltävään vuoteen. Vastaavasti vuonna 2018 kasvua oli 4,7 prosenttia verrattuna vuoteen 2017.

Korjausrakentamisen suhdannekuvaajan kolmen kuukauden liukuvan keskiarvon vuosimuutos, %

 

Korjausrakentamisen suhdannekuvaajan laskennassa mukana olevien yritysten kotimaan liikevaihto ja rakennusurakat jaetaan korjaus- ja uudisrakentamisen osuuksiin. Näin oheistuotteena saadaan vastaavalla menetelmällä tuotettu uudisrakentamisen kehitystä kuvaava aikasarja, jota tässä kutsutaan uudisrakentamisen suhdannekuvaajaksi. Uudisrakentamisen suhdannekuvaajan tuottaminen ei ole ollut tavoitteena, mutta sitä voi käyttää vertailutietona korjausrakentamisen suhdannekuvaajalle. Menetelmä on tarkemmin kuvattu menetelmäselosteessa.

 

Korjausrakentamisen ja uudisrakentamisen vuosimuutokset suhdannekuvaajassa, %

 

 

korjausrakentaminen

uudisrakentaminen

2018

4,7

7,1

2019

1,1

1,3

1-6/2020

-6,2

-6,2

Uudisrakentamisen suhdannekuvaajan kolmen kuukauden liukuvan keskiarvon vuosimuutos, %

 

Korjausrakentamisen suhdannekuvaajan laskentamenetelmän mukaan uudisrakentaminen laski heinä-syyskuussa 7 prosenttia vuodentakaisesta. Vastaavasti vuonna 2019 se kasvoi 1,3 prosenttia verrattuna edeltävään vuoteen ja vuonna 2018 se kasvoi 7,1 prosenttia vuodesta 2017. 

Korjausrakentamisen ja uudisrakentamisen suhdannekuvaajien kehitys (2017=100), alkuperäinen sarja

 

 

Lisätietoja: Eetu Toivanen 029 551 3331

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Sähköposti: palvelut.suhdanne@stat.fi

 

Taulukot

    Tietokantataulukot ja niiden muuttujat