Julkaistu: 18.3.2020

Liikenneverkon peittävyys suurinta Uudellamaalla vuonna 2019

Liikenneverkon peittävyys oli suurinta Uudellamaalla. Uudenmaan maakunnan väestöstä kaikki asuvat sataman ja lentokentän peittoalueella. Uudellamaalla myös kevyenliikenteen väylien, lähiliikenteen pysäkkien ja rautatieliikenteen peittävyys on valtakunnan kärkeä. Liikenneverkon peittävyystilastossa tarkastellaan eri liikennemuotojen verkon peittävyyttä suhteessa väkilukuun. Tarkastelussa käytetään tilastoruutuja ja eri liikennemuotojen liittymäkohtia, kuten risteyksiä tai lentoasemia.

Kuvio 1. Liikenneverkon peittävyys Uudenmaan maakunnassa

 

 

Koko valtakunnan tasolla liikenneverkoista peittävin liikennemuoto on joukkoliikenteen pysäkit, jotka kattavat kaukoliikenteen osalta lähes 95 prosenttia kansalaisista ja lähiliikenteen osalta yli 90 prosenttia. Peittävyys on laskettu linja-auto- ja raitiovaunupysäkeille. Pysäkeillä tapahtuvaa liikennöintiä ei siis ole mitattu, vaan kyse on pysäkkiverkoston peittävyydestä. Kaukoliikennepysäkkien peittävyys on tasaista läpi koko valtakunnan. Lähiliikennepysäkkien peittävyydessä on enemmän eroa. Pohjanmaan maakunnassa lähiliikenteen pysäkkien peittävyys on 71 prosenttia ja Ahvenanmaalla 57 prosenttia, kun se muualla maassa ylittää 80 prosenttia.

 

Taulukko 1. Lähi- ja kaukoliikenteen pysäkkien peittävyys maakunnittain

Maakunta

Kaukoliikenteen pysäkki

Lähiliikenteen pysäkki

Uusimaa

91,7 %

97,1 %

Varsinais-Suomi

96,0 %

92,1 %

Satakunta

94,9 %

89,3 %

Kanta-Häme

98,1 %

93,6 %

Pirkanmaa

95,4 %

91,8 %

Päijät-Häme

98,6 %

94,3 %

Kymenlaakso

98,0 %

92,6 %

Etelä-Karjala

98,3 %

83,8 %

Etelä-Savo

93,6 %

83,8 %

Pohjois-Savo

91,1 %

87,5 %

Pohjois-Karjala

93,2 %

83,0 %

Keski-Suomi

96,8 %

82,4 %

Etelä-Pohjanmaa

99,1 %

85,9 %

Pohjanmaa

98,0 %

70,5 %

Keski-Pohjanmaa

99,4 %

88,7 %

Pohjois-Pohjanmaa

96,1 %

90,5 %

Kainuu

95,7 %

88,7 %

Lappi

94,6 %

83,0 %

Ahvenanmaa

98,7 %

56,5 %

Koko Suomi

94,8 %

90,6 %

Lentokentät ja kevyenliikenteen väylät peittävät myös hyvin koko Suomen. Lentokentät, joista lähtee sekä koti- että ulkomaan lentoja peittävät 82 prosenttia suomalaisista ja jokaisessa maakunnassa Etelä-Savoa lukuun ottamatta on kotimaan, ulkomaan tai molempia liikennettä harjoittavien lentokenttien peitto yli 90 prosenttista. Kevyenliikenteen väylien peitto vaihtelee Uudenmaan reilusta 93 prosentista Ahvenanmaan 50,3 prosenttiin.

 

Taulukko 2. Lentokenttien ja kevyenliikenteen väylien peittävyys maakunnittain

Maakunta

Lentokenttä (ulkomaan

 ja kotimaan liikennettä)

Lentokenttä (vain

kotimaan liikennettä)

Lentokenttä (vain

ulkomaan liikennettä)

Kevyen-liikenteen

 väylä

Uusimaa

100,0 %

-

3,5 %

93,2 %

Varsinais-Suomi

99,9 %

-

-

82,4 %

Satakunta

100,0 %

-

-

77,6 %

Kanta-Häme

100,0 %

-

-

78,4 %

Pirkanmaa

100,0 %

5,9 %

-

82,7 %

Päijät-Häme

99,8 %

12,4 %

70,0 %

82,6 %

Kymenlaakso

96,6 %

-

98,9 %

84,2 %

Etelä-Karjala

4,0 %

3,7 %

98,6 %

79,7 %

Etelä-Savo

40,5 %

77,9 %

52,0 %

68,0 %

Pohjois-Savo

2,1 %

99,1 %

-

70,9 %

Pohjois-Karjala

0,8 %

98,8 %

1,1 %

68,9 %

Keski-Suomi

9,2 %

99,6 %

0,0 %

75,8 %

Etelä-Pohjanmaa

94,2 %

10,0 %

-

69,6 %

Pohjanmaa

100,0 %

-

-

77,5 %

Keski-Pohjanmaa

100,0 %

3,4 %

-

75,3 %

Pohjois-Pohjanmaa

94,5 %

79,6 %

-

78,5 %

Kainuu

4,7 %

98,4 %

-

69,4 %

Lappi

92,6 %

80,5 %

-

72,4 %

Ahvenanmaa

97,2 %

-

0,0 %

50,3 %

Koko Suomi

82,1 %

25,7 %

10,4 %

82,1 %

 

 

 

Satamien, tieliikenteen pääväylien ja rautatieasemien peittävyys vaihtelee maakunnittain eniten. Koko Suomen osalta satamien peittävyys on 51 prosenttia, tieliikenteen pääväylien 62 prosenttia ja rautateiden osalta 78 prosenttia. Rautatieliikenteen peitto on suurinta Uudellamaalla, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. Näissä maakunnissa rautatieliikenteen peitto on 90 prosentin molemmin puolin. Pienin peitto rautatieliikenteellä on Etelä-Pohjanmaalla, Satakunnassa ja Kainuussa. Näissä maakunnissa peitto vaihtelee 53 ja 59 prosentin välillä. Ahvenanmaalla ei ole rautatieliikennettä, joten rautatieliikenteen peitto on maakunnassa luonnollisesti nolla.

 

Taulukko 3. Satamien, tieliikenteen pääväylien ja rautatieasemien peittävyys maakunnittain

Maakunta

Rautatie-asema

Rautatie-asema (1-5 lähtöä päivässä)

Rautatie-asema (6-24 lähtöä päivässä)

Rautatie-asema (25- lähtöä päivässä)

Satama (ulkomaan matkustaja-liikenne)

Tie-liikenteen pääväylä

Uusimaa

92,0 %

11,9 %

2,4 %

86,9 %

100,0 %

57,1 %

Varsinais-Suomi

72,2 %

55,0 %

2,9 %

69,1 %

99,5 %

63,0 %

Satakunta

58,9 %

-

58,9 %

-

33,5 %

76,8 %

Kanta-Häme

77,1 %

-

69,9 %

66,1 %

87,7 %

55,5 %

Pirkanmaa

80,4 %

-

49,7 %

66,6 %

2,5 %

76,3 %

Päijät-Häme

79,1 %

-

11,5 %

77,1 %

88,6 %

65,2 %

Kymenlaakso

90,7 %

-

87,9 %

36,2 %

3,8 %

80,9 %

Etelä-Karjala

88,0 %

-

88,0 %

-

0,3 %

68,7 %

Etelä-Savo

73,3 %

6,4 %

68,0 %

-

0,0 %

36,2 %

Pohjois-Savo

76,3 %

14,9 %

62,1 %

-

-

64,5 %

Pohjois-Karjala

77,6 %

22,4 %

56,7 %

-

-

66,6 %

Keski-Suomi

66,1 %

4,7 %

63,3 %

-

-

61,2 %

Etelä-Pohjanmaa

57,4 %

3,2 %

22,2 %

33,5 %

32,0 %

45,6 %

Pohjanmaa

74,8 %

11,9 %

74,1 %

-

95,0 %

65,1 %

Keski-Pohjanmaa

71,1 %

-

71,1 %

-

9,2 %

65,3 %

Pohjois-Pohjanmaa

67,6 %

6,2 %

61,7 %

-

-

56,3 %

Kainuu

52,6 %

-

52,6 %

-

-

46,8 %

Lappi

71,4 %

33,3 %

62,0 %

-

-

72,2 %

Ahvenanmaa

-

-

-

-

99,5 %

-

Koko Suomi

78,4 %

12,1 %

45,6 %

36,2 %

51,3 %

61,7 %

 

 

Tieliikenteen pääväylien peitto vaihtelee Manner-Suomessa 36 prosentin ja 81 prosentin välillä. Uudellamaalla, jossa liikenneverkon peittävyys on muuten erinomaisella tasolla, on tieliikenteen pääväylien peitto 57 prosenttia. Ahvenanmaalle ei ole määritelty tieliikenteen pääväyliä, joten rautateiden peiton ohella myös tieliikenteen pääväylien peitto on nolla. Satamien peittävyys Ahvenanmaalla on lähes 100 prosenttista. Rannikkomaakunnissa satamien peittävyys on suurta Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Pohjanmaalla. Peitto näissä maakunnissa on yli 90 prosenttia. Muista maakunnista peittävyys oli lähes 90 prosenttista Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä.