Julkaistu: 5.1.2021

Liikevaihto kasvoi edeltävästä kuukaudesta teollisuuden, palveluiden ja kaupan päätoimialoilla

Päätoimialojen liikevaihtoennakon mukaan liikevaihto kasvoi marraskuussa teollisuuden, palveluiden ja kaupan päätoimialoilla edeltävään kuuhun verrattuna. Suurin kasvu tapahtui koko teollisuuden kausitasoitetussa liikevaihdossa, joka kasvoi 0,8 prosenttia edeltävästä kuukaudesta. Muiden palveluiden kausitasoitettu liikevaihto kasvoi 0,5 prosenttia ja koko kaupan 0,2 prosenttia. Rakentamisen kausitasoitettu liikevaihto laski 0,4 prosenttia edeltävästä kuukaudesta.

Kuvio 1. Liikevaihdon kausitasoitettu muutos edellisestä kuukaudesta, %

Marraskuun työpäiväkorjattu liikevaihto laski kaikilla päätoimialoilla vuodentakaiseen verrattuna. Muiden palveluiden työpäiväkorjattu liikevaihto laski 9,0 prosenttia. Koko teollisuudessa laskua tapahtui 3,4 prosenttia, rakentamisessa 2,4 prosenttia ja koko kaupassa 0,2 prosenttia.

Kuvio 2. Työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos, %

Tilastokeskus julkaisee suhdanteita kuvaavan päätoimialojen liikevaihtoennakon kokeellisena tilastona. Laskennassa hyödynnetään Tilastokeskuksen kuukausittain keräämän myyntitiedustelun liikevaihtotietoja sekä verohallinnon oma-aloitteisten verojen aineistoista arvonlisävero- ja työnantajasuoritustietoja, joiden pohjalta koneoppimisalgoritmit yrittävät ennakoida seuraavaa julkaistavaa lukemaa. Nowcasting-menetelmillä tuotettu päätoimialojen liikevaihtoennakko ei ole Tilastokeskuksen virallinen tilasto.

Päätoimialojen liikevaihtoennakko julkaistaan kuukausittain 30. päivän tienoilla, jolloin julkaistaan edeltävän kuun estimoitu liikevaihto.

Lisätietoja: Joni Heikkinen 029 551 3583

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko

Sähköposti: palvelut.suhdanne@stat.fi

Taulukot