Julkaistu: 21.7.2023

Päätoimialojen liikevaihtoennakon mukaan liikevaihto laski kaikilla toimialoilla

Päätoimialojen liikevaihtoennakon mukaan liikevaihto laski kesäkuussa teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja muiden palveluiden päätoimialoilla edeltävään kuukauteen verrattuna. Suurin lasku tapahtui koko teollisuuden kausitasoitetussa liikevaihdossa, joka laski 4,4 % edeltävästä kuukaudesta. Rakentamisen kausitasoitettu liikevaihto laski 2,6 % edeltävästä kuukaudesta. Kaupan toimialalla kausitasoitettu liikevaihto laski 1,7 % ja muiden palveluiden toimialalla 1,7 % edeltävästä kuukaudesta.

Kuvio 1. Liikevaihdon kausitasoitettu muutos edellisestä kuukaudesta, %

Kuvion sisältö kuvattu tekstissä ennen kuviota.

Kesäkuussa työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi vain muiden palveluiden päätoimialalla vuoden takaiseen verrattuna. Koko teollisuuden työpäiväkorjattu liikevaihto laski 15,1 % ja rakentamisen työpäiväkorjattu liikevaihto 5,8 % vuoden takaisesta. Koko kaupan työpäiväkorjattu liikevaihto laski 2,7 % vuoden takaisesta. Muiden palveluiden työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi 1,8 % vuoden takaisesta.

Kuvio 2. Työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos, %

Kuvion sisältö kuvattu tekstissä ennen kuviota.

Tilastokeskus julkaisee suhdanteita kuvaavan päätoimialojen liikevaihtoennakon kokeellisena tilastona. Laskennassa hyödynnetään Tilastokeskuksen kuukausittain keräämän myyntitiedustelun liikevaihtotietoja, joiden pohjalta koneoppimisalgoritmit yrittävät ennakoida seuraavaa julkaistavaa lukemaa. Nowcasting-menetelmillä tuotettu päätoimialojen liikevaihtoennakko ei ole Tilastokeskuksen virallinen tilasto.

Päätoimialojen liikevaihtoennakko julkaistaan kuukausittain 20. päivän tienoilla, jolloin julkaistaan edeltävän kuun estimoitu liikevaihto.

Lisätietoja: Leevi Ahonen 029 551 3894

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Sähköposti: palvelut.suhdanne@stat.fi

Taulukot