Julkaistu: 23.11.2023

Puolet perinnönsaajien perintöosuuksista alle 14 000 euroa vuonna 2020

Tilastokeskuksen mukaan puolet perinnönsaajista sai perintöosuuksia alle 14 000 euroa vuonna 2020. Perintöosuuksia sai yhteensä 145 600 henkilöä (2,7 % asuntoväestöstä) ja vajaa puolet perinnönsaajista (48,0 %) oli iältään 45–64-vuotiaita, jotka saivat keskimäärin suurimpia perintöosuuksia. Perinnönsaajista 40,5 % sai maksettavaksi perintöveroa. Perintöosuus on verovapaa, kun perintöosuuden arvo on alle 20 000 euroa.

Kuvio 1. Perinnönsaajien perintöosuuksien mediaani (euroa) ja osuus perinnönsaajien kokonaislukumäärästä (%) perinnönsaajan iän mukaan 2020

Perinnönsaajien perintöosuuksien mediaani pylväskuviona ja perinnönsaajien osuus perinnönsaajien kokonaislukumäärästä viivakuviona perinnönsaajan iän mukaan vuonna 2020. Mediaani oli suurin 45–54-vuotiailla ja toiseksi suurin 55–64-vuotiailla.  Muiden ikäryhmien mediaanit olivat pienempiä kuin kaikki ikäryhmät huomioiva mediaani.  Perinnönsaajia oli eniten 55–64-vuotiaiden ikäryhmässä ja toiseksi eniten 45–54-vuotiaiden ikäryhmässä.

Keskeisiä poimintoja

 • 145 600 henkilöä (2,7 % asuntoväestöstä) sai perintöosuuksia ja 20 200 henkilöä (0,4 % asuntoväestöstä) sai verotettavia lahjoja vuonna 2020.
 • Perinnönsaajista puolet sai perintöosuuksia alle 14 000 euroa. Yli kahdella kolmasosalla (67,1 %) perinnönsaajista käytettävissä olevat rahatulot olivat alle 30 000 euroa vuonna 2020.
 • Verotettavia lahjoja saaneista noin puolet sai lahjoja alle 29 100 euroa. Puolella verotettavia lahjoja saaneista käytettävissä olevat rahatulot olivat alle 30 000 euroa vuonna 2020.
 • Perinnönsaajista 40,5 % sai maksettavaksi perintöveroja vuonna 2020. Puolet perintöveroista oli alle 2 900 euroa perintöverojen keskiarvon ollessa 10 500 euroa.
 • Lahjaveroista noin puolet oli alle 2 000 euroa lahjaverojen keskiarvon ollessa 8 100 euroa vuonna 2020.

Yli kahdella kolmasosalla perinnönsaajista käytettävissä olevat rahatulot alle 30 000 euroa

Yli kahdella kolmasosalla perinnönsaajista (67,1 %) käytettävissä olevat rahatulot eli perinnönsaajan nettotulot vuonna 2020 olivat alle 30 000 euroa.

Perinnönsaajien perintöosuuksien mediaani oli alhaisin (9 600 euroa) tuloluokassa 10 000–19 999 euroa ja korkein (30 800 euroa) vähintään 50 000 euron tuloluokassa. Perintöosuuksien mediaani oli suurempi kuin koko maan perintöosuuksien mediaani, kun perinnönsaajan käytettävissä olevat rahatulot olivat vähintään 30 000 euroa.

Kuvio 2. Perinnönsaajien perintöosuuksien mediaani (euroa) ja osuus perinnönsaajien kokonaislukumäärästä (%) perinnönsaajan käytettävissä olevien rahatulojen mukaan 2020

Perinnönsaajien perintöosuuksien mediaani pylväskuviona ja perinnönsaajien osuus perinnönsaajien kokonaislukumäärästä viivakuviona perinnönsaajan käytettävissä olevien rahatulojen mukaan vuonna 2020. Perintöosuuksien mediaani oli suurempi kuin koko maan perintöosuuksien mediaani, kun perinnönsaajan käytettävissä olevat rahatulot olivat vähintään 30 000 euroa.  Perinnönsaajia oli eniten tuloluokassa 20 000–29 999 euroa ja toiseksi eniten tuloluokassa 10 000–19 999 euroa.

Alle 10 000 euron tuloluokassa yli puolet perinnönsaajista (53,7 %) oli alle 25-vuotiaita.  Tuloluokassa 10 000–19 999 euroa vähintään 55-vuotiaiden perinnönsaajien osuus oli 68,7 %. Kun perinnönsaajan käytettävissä olevat tulot olivat vähintään 20 000 euroa, yli puolet perinnönsaajista (56,5 %) oli 45–64-vuotiaita.

Vuodesta 2017 alkaen iältään 45–54-vuotiaiden perinnönsaajien osuus perinnönsaajista on laskenut trendinomaisesti. Samalla 65–74-vuotiaiden perinnönsaajien osuus perinnönsaajista on ollut nousussa. Yleisimmin perinnönsaajat ovat olleet 55–64-vuotiaita. Vähiten perinnönsaajia on ollut alaikäisten ja nuorten (alle 18- ja 18–24-vuotiaiden) ikäryhmissä, joiden osuudet perinnönsaajista ovat jääneet vuosittain alle 5 %:n.

Kuvio 3. Perinnönsaajien lukumäärä iän mukaan 2017–2020, osuus perinnönsaajien kokonaislukumäärästä (%)

Pylväskuvio, josta ilmenee perinnönsaajien ikäryhmien prosentuaaliset osuudet perinnönsaajien kokonaislukumäärästä vuosina 2017–2020.  Perinnönsaajia oli eniten 55–64-vuotiaiden ikäryhmässä ja toiseksi eniten 45–54-vuotiaiden ikäryhmässä.  Iältään 45–54-vuotiaiden perinnönsaajien osuus perinnönsaajista on ollut laskussa ja 65–74-vuotiaiden perinnönsaajien osuus perinnönsaajista on ollut nousussa vuodesta 2017 alkaen.

Puolella verotettavia lahjoja saaneista käytettävissä olevat rahatulot alle 30 000 euroa

Lahjansaajista 50,1 %:lla käytettävissä olevat rahatulot eli lahjansaajan nettotulot vuonna 2020 olivat alle 30 000 euroa.

Lahjansaajien verotettavien lahjojen mediaani oli alhaisin (23 400 euroa) tuloluokassa 10 000–19 999 euroa ja korkein (50 000 euroa) vähintään 50 000 euron tuloluokassa. Lahjansaajien verotettavien lahjojen mediaani oli suurempi kuin koko maan verotettavien lahjojen mediaani, kun lahjansaajan käytettävissä olevat rahatulot olivat 30 000 euroa tai enemmän.

Kuvio 4. Lahjansaajien verotettavien lahjojen mediaani (euroa) ja osuus lahjansaajien kokonaislukumäärästä (%) lahjansaajan käytettävissä olevien rahatulojen mukaan 2020

Lahjansaajien verotettavien lahjojen mediaani pylväskuviona ja lahjansaajien osuus lahjansaajien kokonaislukumäärästä viivakuviona lahjansaajan käytettävissä olevien rahatulojen mukaan vuonna 2020. Verotettavien lahjojen mediaani oli suurempi kuin koko maan verotettavien lahjojen mediaani, kun lahjansaajan käytettävissä olevat rahatulot olivat 30 000 euroa tai enemmän. Lahjansaajia oli eniten tuloluokassa 20 000–29 999 euroa ja toiseksi eniten tuloluokassa 30 000–39 999 euroa.

Alle 10 000 euron tuloluokassa vajaa kaksi kolmasosaa (64,4 %) lahjansaajista oli alle 25-vuotiaita. Käytettävissä olevien rahatulojen ollessa 10 000–29 999 euroa lahjansaajia oli eniten 25–34-vuotiaiden ikäryhmässä (25,5 % lahjansaajista). Kun lahjansaajan käytettävissä olevat rahatulot olivat vähintään 30 000 euroa, lahjansaajista 63,5 % oli 35–54-vuotiaita.

Lahjansaajien lukumäärät vaihtelevat vuosittain. Vuodesta 2017 alkaen lahjansaajien eri ikäryhmien prosentuaaliset osuudet kaikista lahjansaajista ovat kuitenkin pysyneet pitkälti samansuuruisina. Yleisimmin lahjansaajat ovat olleet 35–54-vuotiaita. Vähiten verotettavia lahjoja ovat saaneet 65 vuotta täyttäneet, joiden osuus verotettavia lahjoja saaneista on jäänyt vuosittain alle 5 %:n.

Kuvio 5. Lahjansaajien lukumäärä iän mukaan 2017–2020, osuus lahjansaajien kokonaislukumäärästä (%)

Pylväskuvio, josta ilmenee verotettavia lahjoja saaneiden lahjansaajien ikäryhmien prosentuaaliset osuudet lahjansaajien kokonaislukumäärästä vuosina 2017–2020.  Lahjansaajia oli vuonna 2020 eniten 35–44-vuotiaiden ikäryhmässä ja toiseksi eniten 45–54-vuotiaiden ikäryhmässä.  Lahjansaajien ikäryhmien vuosittaiset osuudet ovat pysyneet pitkälti samansuuruisina vuodesta 2017 alkaen.

Noin 40 % perinnönsaajista sai maksettavaksi perintöveroja, joista puolet oli alle 2 900 euroa

Perinnönsaajista 40,5 % sai maksettavaksi perintöveroja vuonna 2020. Puolet perintöveroista oli alle 2 900 euroa. Neljäsosalla perintövero oli alle 1 000 euroa ja neljäsosalla yli 8 900 euroa. Perintöverojen keskiarvo oli 10 500 euroa.

Noin puolet verotettavia lahjoja saaneista sai maksettavaksi lahjaveroa alle 2 000 euroa vuonna 2020. Neljäsosalla lahjavero oli alle 900 euroa ja neljäsosalla yli 5 000 euroa. Lahjaverojen keskiarvo oli 8 100 euroa.

Maksettavaksi määrätyt verot on kohdistettu kokonaisuudessaan tilastoivalle vuodelle ja verot on laskettu yhteen perinnön- ja lahjansaajakohtaisesti. Tilastoinnista, kuten tilastoitavista euromääräisistä arvoista ja perusjoukosta, kerrotaan tarkemmin tilaston kotisivulla ja menetelmäselosteessa.

Lisätietoja: yliaktuaarit Samuel Ikonen p. 029 551 3086 ja Markku Nieminen p. 029 551 2519

Sähköposti: toimeentulo.tilastokeskus@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Menetelmäseloste

Taulukot