Julkaistu: 19.8.2022

Alkuvuonna 2021 tapahtui tieliikenteessä 4 893 riistaonnettomuutta

Manner-Suomen tieliikenteessä sattui 4 893 riistaonnettomuutta tammi-kesäkuussa 2021. Alkuvuoden vaarallisin kuukausi oli toukokuu, jolloin kirjattiin kaikkiaan 1 347 riistaonnettomuutta. Riistaonnettomuuksien määrä väheni edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden reilulla neljälläsadalla onnettomuudella. Eniten vähenivät onnettomuudet valkohäntäpeurojen kanssa. Valkohäntäpeuraonnettomuuksia tapahtui 556 kappaletta vähemmän kuin vuonna 2020 vastaavaan aikaan. Metsäkaurisonnettomuuksien määrä pysyi samalla tasolla ja hirvionnettomuuksien määrä kasvoi reilulla sadalla alkuvuonna 2021 verrattuna vuoteen 2020.

Kuvio 1. Riistaonnettomuudet kuukausittain vuosina 2019-kesäkuu 2021

 

Alueellisesti tarkastellen suurin osa riistaonnettomuuksista alkuvuonna 2021 tapahtui Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla ja Pirkanmaalla. Näissä maakunnissa tapahtui yli puolet kaikista riistaonnettomuuksista. Myös Satakunnassa ja Kanta-Hämeessä tapahtui paljon onnettomuuksia, lähes 20 prosenttia koko maan vahingoista. Onnettomuusmäärät laskivat eniten Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Uudenmaan onnettomuudet vähenivät lähes 300:lla onnettomuudella ja Varsinais-Suomen onnettomuudet lähes sadalla onnettomuudella. Eniten kasvua oli Etelä-Pohjanmaalla, jonka onnettomuusmäärä kasvoi lähes 50:llä onnettomuudella.

Kuvio 2. Riistaonnettomuudet maakunnittain vuosina 2019-2021

 

Suurin osa riistaonnettomuuksista tapahtui metsäkauriiden ja ajoneuvojen välisissä törmäyksissä, yhteensä 2 270 kappaletta. Metsäkauriiden kanssa ajetut kolarit edustivat 46 %:a kaikista onnettomuuksista. Toiseksi eniten kolaroitiin valkohäntäpeurojen kanssa, yhteensä 1985 kertaa. Eniten vähenivät valkohäntäpeuraonnettomuudet. Laskua valkohäntäpeuraonnettomuuksissa alkuvuoteen 2020 verrattuna oli 556 kappaletta. Metsäkaurisonnettomuuksien määrä pysyi samalla tasolla ja hirvionnettomuuksien määrä kasvoi reilulla sadalla alkuvuonna 2021 verrattuna vuoteen 2020. Metsäpeura-, villisika- ja kuusipeurakolareita tapahtui alkuvuonna 2021 yhteensä 38 kappaletta ja niiden osuus kaikista onnettomuuksista oli pieni.

Kuvio 3. Hirvi- Metsäkauris ja Valkohäntäpeuraonnettomuudet tammi-kesäkuussa vuosina 2019-2021

 

Lisätietoja: yliaktuaari Matti Kokkonen, p. 029 551 3770

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Taulukot