Kokeellisen pikaestimaatin mukaan tuotanto supistui 0,1 prosenttia edellisestä neljänneksestä

Tilastokeskuksen kokeellisen tilaston mukaan vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen kausitasoitettu tuotanto supistui 0,1 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Ensimmäisen neljänneksen työpäiväkorjattu vuosimuutos oli 3,2 prosenttia. Neljännesvuositason tiedot perustuvat tuotannon suhdannekuvaajan maaliskuun estimaattiin, jonka mukaan kausitasoitettu tuotanto kasvoi maaliskuussa 0,4 prosenttia helmikuuhun verrattuna.

Viimeisimmän virallisen tuotannon suhdannekuvaajan julkistuksen mukaan työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi helmikuussa 2,9 prosenttia vuodentakaisesta.

Tämä kokeellinen pikaestimaatti pohjautuu ensimmäisiin saatavilla oleviin, epätäydellisesti kertyneisiin yritysten liikevaihtotietoihin, joiden pohjalta koneoppimisalgoritmit yrittävät ennakoida tuotannon suhdannekuvaajan seuraavaa julkaistavaa lukemaa.

Pikaestimaatin laskennassa käytetään pääaineistona Tilastokeskuksen kuukausittain keräämää myyntitiedustelun aineistoa, jossa on mukana noin 2 000 teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja palveluiden merkittävintä yritystä. Estimaatti lasketaan historiallisesti parhaiten suoriutuneiden mallien ennusteiden keskiarvona, mikä saattaa johtaa yli- tai aliarviointiin, jos osa malleista ei toimi optimaalisesti talouden poikkeustilanteessa tai käännepisteessä. Nämä yksityiskohdat voivat vaikuttaa pikaestimaatin mahdollisuuksiin kuvata talouden todellista kehitystä varsinkin tilanteessa, joka vaikuttaa huomattavasti pienemmän kokoluokan yrityksiin.

Jatkossa tuotantoa kuvaavan pikaestimaatin tietoja päivitetään 18-20 päivää tilastoitavan kuukauden päättymisen jälkeen ja vastaavia ennakollisia neljännesvuositilinpidon lukuja 18-20 päivää tilastoitavan neljänneksen päättymisestä.

Kuvio 1. Tuotannon työpäiväkorjattu muutos edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta, %
2020M03-2022M03*

 

Kuvio 2. Bruttokansantuote, volyymisarja vuosineljänneksittäin, viitevuosi 2015 (milj. euroa) 2015Q1-2022Q1*

 

Kuvio 3. Ennustevirheet - Tuotannon suhdannekuvaajan vuosimuutokset (t|45 vs. t|16 estimaatti) alkuperäiset sarjat 2015M02-2022M02

 

Lisätietoja: yliaktuaari Sini Liukkonen 029 551 3024

Vastaava osastopäällikkö Katri Kaaja

Taulukot