Kokeellisen pikaestimaatin mukaan tuotanto supistui heinäkuussa 0,5 prosenttia edellisestä kuukaudesta

 

Tilastokeskuksen kokeellisen tilaston mukaan kausitasoitettu tuotanto laski 0,5 prosenttia kesäkuulta heinäkuulle. Työpäiväkorjattu sarja sen sijaan kasvoi 1,6 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Viimeisimmän virallisen tuotannon suhdannekuvaajan julkistuksen mukaan työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi kesäkuussa 1,0 prosenttia vuodentakaisesta. Kesäkuun kausitasoitettu tuotanto sen sijaan supistui 0,2 prosenttia toukokuuhun verrattuna.

Tämä kokeellinen pikaestimaatti pohjautuu ensimmäisiin saatavilla oleviin, epätäydellisesti kertyneisiin yritysten liikevaihtotietoihin, joiden pohjalta koneoppimisalgoritmit yrittävät ennakoida tuotannon suhdannekuvaajan seuraavaa julkaistavaa lukemaa.

Pikaestimaatin laskennassa käytetään pääaineistona Tilastokeskuksen kuukausittain keräämää myyntitiedustelun aineistoa, jossa on mukana noin 2 000 teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja palveluiden merkittävintä yritystä. Estimaatti lasketaan historiallisesti parhaiten suoriutuneiden mallien ennusteiden keskiarvona, mikä saattaa johtaa yli- tai aliarviointiin, jos osa malleista ei toimi optimaalisesti talouden poikkeustilanteessa tai käännepisteessä. Nämä yksityiskohdat voivat vaikuttaa pikaestimaatin mahdollisuuksiin kuvata talouden todellista kehitystä varsinkin tilanteessa, joka vaikuttaa huomattavasti pienemmän kokoluokan yrityksiin.

Jatkossa tuotantoa kuvaavan pikaestimaatin tietoja päivitetään 18-20 päivää tilastoitavan kuukauden päättymisen jälkeen ja vastaavia ennakollisia neljännesvuositilinpidon lukuja 18-20 päivää tilastoitavan neljänneksen päättymisestä.

Kuvio 1. Tuotannon työpäiväkorjattu muutos edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta, %
2020M07-2022M07*

Kuvio 2. Ennustevirheet - Tuotannon suhdannekuvaajan vuosimuutokset (t|45 vs. t|16 estimaatti) alkuperäiset sarjat
2015M06-2022M06

 

 

Lisätietoja: aktuaari Miia Koivisto 029 551 3656 ja yliaktuaari Milka Suomalainen 029 551 3621

Vastaava osastopäällikkö Katri Kaaja

Taulukot