Julkaistu: 18.8.2023

Kokeellisen pikaestimaatin mukaan tuotanto laski heinäkuussa 1,1 % edellisestä kuukaudesta

Tilastokeskuksen kokeellisen tilaston mukaan kausitasoitettu tuotanto laski 1,1 % kesäkuusta heinäkuulle. Työpäiväkorjattu sarja puolestaan kasvoi 0,3 % vuodentakaiseen verrattuna.

Viimeisimmän virallisen tuotannon suhdannekuvaajan julkistuksen mukaan työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi kesäkuussa 0,7 % vuodentakaisesta. Kesäkuun kausitasoitettu tuotanto puolestaan väheni 0,3 % edellisestä kuukaudesta.

Tämä kokeellinen pikaestimaatti pohjautuu ensimmäisiin saatavilla oleviin, epätäydellisesti kertyneisiin yritysten liikevaihtotietoihin, joiden pohjalta koneoppimisalgoritmit yrittävät ennakoida tuotannon suhdannekuvaajan seuraavaa julkaistavaa lukemaa.

Pikaestimaatin laskennassa käytetään pääaineistona Tilastokeskuksen kuukausittain keräämää myyntitiedustelun aineistoa, jossa on mukana noin 2 000 teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja palveluiden merkittävintä yritystä. Estimaatti lasketaan historiallisesti parhaiten suoriutuneiden mallien ennusteiden keskiarvona, mikä saattaa johtaa yli- tai aliarviointiin, jos osa malleista ei toimi optimaalisesti talouden poikkeustilanteessa tai käännepisteessä. Nämä yksityiskohdat voivat vaikuttaa pikaestimaatin mahdollisuuksiin kuvata talouden todellista kehitystä varsinkin tilanteessa, joka vaikuttaa huomattavasti pienemmän kokoluokan yrityksiin.

Jatkossa tuotantoa kuvaavan pikaestimaatin tietoja päivitetään 18-20 päivää tilastoitavan kuukauden päättymisen jälkeen ja vastaavia ennakollisia neljännesvuositilinpidon lukuja 18-20 päivää tilastoitavan neljänneksen päättymisestä.

Kuvio 1: Tuotannon työpäiväkorjattu muutos edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta, %2021M07-2023M07*

Palkkikuvio tuotannon työpäiväkorjatusta vuosimuutoksesta kuukausittain heinäkuusta 2021 heinäkuulle 2023. Heinäkuussa 2023 tuotannon työpäiväkorjattu vuosimuutos oli +0,3 %. Kuvion sisältämät luvut ovat saatavana taulukosta 11mw sivun alalaidan taulukot-linkin takaa.

 

Kuvio 2: Ennustevirheet - Tuotannon suhdannekuvaajan vuosimuutokset (t|45 vs. t|16 estimaatti) alkuperäiset sarjat 2016M06-2023M06

Viivakuvio koko talouden pikaestimaatin ennustevirheistä vuosimuutoksella mitattuna kuukausittain kesäkuusta 2016 kesäkuulle 2023. Kuvion sisältämät luvut ovat saatavana taulukosta 11nf sivun alalaidan taulukot-linkin takaa.

 

Lisätietoja: yliaktuaari Miia Koivisto 029 551 3656 ja yliaktuaari Milka Suomalainen 029 551 3621

Vastaava osastopäällikkö Katri Kaaja

Taulukot