Julkaistu 23.1.2020

Kokeellisen pikaestimaatin mukaan tuotanto laski 0,4 prosenttia edellisestä neljänneksestä

Tilastokeskuksen kokeellisen tilaston mukaan tuotanto oli laskussa vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä. Kokeellisen pikaestimaatin perusteella kansantalouden kausitasoitettu tuotanto laski 0,4 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Vuoden takaiseen verrattuna kalenterikorjatun tuotannon kasvu oli kuitenkin 1,3 prosenttia. Neljännesvuositason tiedot perustuvat Tuotannon suhdannekuvaajan joulukuun estimaattiin, joka oli 0,3 prosenttia laskussa marraskuuhun verrattuna.

Tämä kokeellinen pikaestimaatti pohjautuu ensimmäisiin saatavilla oleviin, epätäydellisesti kertyneisiin, yritysten liikevaihtotietoihin, joiden pohjalta koneoppimisalgoritmit yrittävät ennakoida tuotannon suhdannekuvaajan seuraavaa julkaistavaa lukemaa.

Jatkossa tuotantoa kuvaavan pikaestimaatin tietoja päivitetään 18—20 päivää tilastoitavan kuukauden päättymisen jälkeen ja vastaavia ennakollisia neljännesvuositilinpidon lukuja 18—20 päivää tilastoitavan neljänneksen päättymisestä.

Kuvio 1: Tuotannon työpäiväkorjattu muutos edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta, %
  2018M01-2019M12*

 

Kuvio 2: Bruttokansantuote, vuosineljänneksittäin viitevuoden 2010 hintoihin (milj. euroa) 2011Q1-2019Q4*

 

Kuvio 3: Ennustevirheet, Tuotannon suhdannekuvaajan vuosimuutosten erotus (t|45 vs.
  t|16 estimaatti) alkuperäisestä sarjasta mitattuna 2012M03-2019M11

 

Lisätietoja: yliaktuaari Henri Luomaranta p. 029 551 3595

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen 

Taulukot