Julkaistu: 19.11.2019

Kokeellisen pikaestimaatin mukaan tuotanto laski 0,1 prosenttia edelliskuukaudesta

Tilastokeskuksen kokeellisen tilaston mukaan tuotanto laski hieman lokakuussa. Kokeellisen pikaestimaatin perusteella kansantalouden kausitasoitettu tuotanto laski 0,1 prosenttia edellisestä kuukaudesta lokakuussa. Vuoden takaiseen verrattuna kalenterikorjatun tuotannon kasvu oli kuitenkin 1 prosenttia.

Tämä kokeellinen pikaestimaatti pohjautuu ensimmäisiin saatavilla oleviin, epätäydellisesti kertyneisiin, yritysten liikevaihtotietoihin, joiden pohjalta koneoppimisalgoritmit yrittävät ennakoida tuotannon suhdannekuvaajan seuraavaa julkaistavaa lukemaa.

Jatkossa tuotantoa kuvaavan pikaestimaatin tietoja päivitetään 16-18 päivää tilastoitavan kuukauden päättymisen jälkeen ja vastaavia ennakollisia neljännesvuositilinpidon lukuja 16-18 päivää tilastoitavan neljänneksen päättymisestä.

Kuvio 1: Tuotannon työpäiväkorjattu muutos edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta, % 2018M01-2019M10*

Kuvio 2: Ennustevirheet, Tuotannon suhdannekuvaajan vuosimuutosten erotus (t|45 vs. t|16 estimaatti) alkuperäisestä sarjasta mitattuna 2012M03-2019M09

 

Lisätietoja: yliaktuaari Henri Luomaranta p. 029 551 3595

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen 

Taulukot