Julkaistu 18.3.2020

Kokeellisen pikaestimaatin mukaan tuotanto ei kasvanut helmikuussa edellisestä kuukaudesta

Tilastokeskuksen kokeellisen tilaston mukaan tuotanto ei kasvanut vuoden 2020 helmikuussa tammikuuhun verrattuna. Kokeellisen pikaestimaatin perusteella kansantalouden kausitasoitetun tuotannon muutos oli 0,0 prosenttia tammikuusta. Vuoden takaiseen verrattuna kalenterikorjatun tuotannon kasvu oli 1,6 prosenttia.

Tämä kokeellinen pikaestimaatti pohjautuu ensimmäisiin saatavilla oleviin, epätäydellisesti kertyneisiin, yritysten liikevaihtotietoihin, joiden pohjalta koneoppimisalgoritmit yrittävät ennakoida tuotannon suhdannekuvaajan seuraavaa julkaistavaa lukemaa.

Jatkossa tuotantoa kuvaavan pikaestimaatin tietoja päivitetään 18-20 päivää tilastoitavan kuukauden päättymisen jälkeen ja vastaavia ennakollisia neljännesvuositilinpidon lukuja 18-20 päivää tilastoitavan neljänneksen päättymisestä.

Kuvio 1. Tuotannon työpäiväkorjattu muutos edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta, % 2018M02-2020M02*

Kuvio 2.  Ennustevirheet, Tuotannon suhdannekuvaajan vuosimuutosten erotus (t|45 vs.
  t|16 estimaatti) alkuperäisestä sarjasta mitattuna 2012M03-2020M01

 

Lisätietoja: yliaktuaarit Sini Liukkonen 029 551 3024 ja Pontus Lindroos 029 551 3242

Vastaava tilastojohtaja: Jan Nokkala

 

Taulukot