Julkaistu 21.4.2020

Kokeellisen pikaestimaatin mukaan tuotanto laski 0,8 prosenttia maaliskuussa - 2020 ensimmäinen neljännes kasvoi 0,5 prosenttia 

Tilastokeskuksen kokeellisen tilaston mukaan kansantalouden kausitasoitettu tuotanto supistui maaliskuussa 0,8 prosenttia helmikuuhun verrattuna. Vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen kausitasoitettu tuotanto kuitenkin kasvoi 0,5 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Ensimmäisen neljänneksen kalenterikorjattu vuosimuutos oli 0,9 prosenttia.

Tämä kokeellinen pikaestimaatti pohjautuu ensimmäisiin saatavilla oleviin, epätäydellisesti kertyneisiin yritysten liikevaihtotietoihin, joiden pohjalta koneoppimisalgoritmit yrittävät ennakoida tuotannon suhdannekuvaajan seuraavaa julkaistavaa lukemaa. Tilaston tuottamistapaa testataan ja kehitetään edelleen, joten tietoihin tulee suhtautua varauksellisesti, mutta mielenkiinnolla kehitystä seuraten.

Jatkossa tuotantoa kuvaavan pikaestimaatin tietoja päivitetään 16-18 päivää tilastoitavan kuukauden päättymisen jälkeen ja vastaavia ennakollisia neljännesvuositilinpidon lukuja 16-18 päivää tilastoitavan neljänneksen päättymisestä.

 

Kuvio 1. Tuotannon työpäiväkorjattu muutos edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta, % 2018M03-2020M03*

Kuvio 2.  Bruttokansantuote, vuosineljänneksittäin viitevuoden 2010 hintoihin (milj. euroa) 2011Q1-2020Q1*

 

Kuvio 3. Ennustevirheet, Tuotannon suhdannekuvaajan vuosimuutosten erotus (t|45 vs. t|16 estimaatti)

               alkuperäisestä sarjasta mitattuna 2012M04-2020M02

Lisätietoja: yliaktuaarit Sini Liukkonen 029 551 3024 ja Pontus Lindroos 029 551 3242

Vastaava tilastojohtaja: Jan Nokkala

 

Taulukot