Julkaistu 20.5.2020

Kokeellisen pikaestimaatin mukaan tuotanto laski huhtikuussa 1,5 prosenttia

 

Tilastokeskuksen kokeellisen pikaestimaatin perusteella kansantalouden kausitasoitetun tuotannon muutos oli -1,5 prosenttia maaliskuusta. Vuoden takaiseen verrattuna huhtikuun työpäiväkorjatun tuotannon lasku oli puolestaan -3,6 prosenttia.

Tämä kokeellinen pikaestimaatti pohjautuu ensimmäisiin saatavilla oleviin, epätäydellisesti kertyneisiin, yritysten liikevaihtotietoihin, joiden pohjalta koneoppimisalgoritmit yrittävät ennakoida tuotannon suhdannekuvaajan seuraavaa julkaistavaa lukemaa.

Pikaestimaatin laskennassa käytetään pääaineistona Tilastokeskuksen kuukausittain keräämää myyntitiedustelun aineistoa, jossa on mukana noin 2 000 teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja palveluiden merkittävintä yritystä. Estimaatti lasketaan historiallisesti parhaiten suoriutuneiden mallien ennusteiden keskiarvona, mikä saattaa johtaa yli- tai aliarviointiin, jos osa malleista ei toimi optimaalisesti talouden poikkeustilanteessa tai käännepisteessä. Nämä yksityiskohdat voivat vaikuttaa pikaestimaatin mahdollisuuksiin kuvata talouden todellista kehitystä varsinkin tilanteessa, joka vaikuttaa huomattavasti pienemmän kokoluokan yrityksiin.

Tuotantoa kuvaavan pikaestimaatin tietoja päivitetään kuukausittain 18-20 päivää tilastoitavan kuukauden päättymisen jälkeen ja vastaavia ennakollisia neljännesvuositilinpidon lukuja 18-20 päivää tilastoitavan neljänneksen päättymisestä.

 

Kuvio 1. Tuotannon työpäiväkorjattu muutos edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta, % 2019M04-2020M04*

 

Kuvio 2. Ennustevirheet, Tuotannon suhdannekuvaajan vuosimuutosten erotus (t|45 vs. t|16 estimaatti) alkuperäisestä sarjasta mitattuna 2012M05-2020M03

 

Lisätietoja: yliaktuaarit Sini Liukkonen 029 551 3024 ja Pontus Lindroos 029 551 3242

Vastaava tilastojohtaja: Jan Nokkala

 

Taulukot