Julkaistu 18.6.2020

 

Kokeellisen pikaestimaatin mukaan tuotannon lasku hidastui toukokuussa

 

Tilastokeskuksen kokeellisen tilaston mukaan tuotannon lasku jatkui vuoden 2020 toukokuussa. Kokeellisen pikaestimaatin perusteella kansantalouden kausitasoitetun tuotannon lasku oli 0,6 prosenttia huhtikuusta. Vuoden takaiseen verrattuna kalenterikorjatun tuotannon lasku oli puolestaan 8,0 prosenttia.

Viimeisimmän virallisen tuotannon suhdannekuvaajan julkistuksen mukaan työpäiväkorjattu tuotanto laski huhtikuussa 7,9 prosenttia edellisvuoden tasosta. Huhtikuun lasku maaliskuuhun verrattuna oli 2,1 prosenttia.

Tämä kokeellinen pikaestimaatti pohjautuu ensimmäisiin saatavilla oleviin, epätäydellisesti kertyneisiin, yritysten liikevaihtotietoihin, joiden pohjalta koneoppimisalgoritmit yrittävät ennakoida tuotannon suhdannekuvaajan seuraavaa julkaistavaa lukemaa.

Pikaestimaatin laskennassa käytetään pääaineistona Tilastokeskuksen kuukausittain keräämää myyntitiedustelun aineistoa, jossa on mukana noin 2 000 teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja palveluiden merkittävintä yritystä. Estimaatti lasketaan historiallisesti parhaiten suoriutuneiden mallien ennusteiden keskiarvona, mikä saattaa johtaa yli- tai aliarviointiin, jos osa malleista ei toimi optimaalisesti talouden poikkeustilanteessa tai käännepisteessä. Nämä yksityiskohdat voivat vaikuttaa pikaestimaatin mahdollisuuksiin kuvata talouden todellista kehitystä varsinkin tilanteessa, joka vaikuttaa huomattavasti pienemmän kokoluokan yrityksiin.

Jatkossa tuotantoa kuvaavan pikaestimaatin tietoja päivitetään 18-20 päivää tilastoitavan kuukauden päättymisen jälkeen ja vastaavia ennakollisia neljännesvuositilinpidon lukuja 18-20 päivää tilastoitavan neljänneksen päättymisestä.

 

Kuva 1. Tuotannon työpäiväkorjattu muutos edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta, %
2018M01-2020M05*

 

Kuva 2. Ennustevirheet - Tuotannon suhdannekuvaajan vuosimuutokset (t|45 vs. t|16 estimaatti) alkuperäiset sarjat 2013M03-2020M04

 

Lisätietoja: yliaktuaarit Sini Liukkonen 029 551 3024 ja Pontus Lindroos 029 551 3242

Vastaava tilastojohtaja: Jan Nokkala

 

Taulukot