Julkistu 17.7.2020

 

Kokeellisen pikaestimaatin mukaan tuotanto laski 3,9 prosenttia edellisestä neljänneksestä

 

Tilastokeskuksen kokeellisen tilaston mukaan kansantalouden vuoden 2020 toisen neljänneksen kausitasoitettu tuotanto laski 3,9 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Toisen neljänneksen kalenterikorjattu vuosimuutos oli -5,4 prosenttia. Neljännesvuositason tiedot perustuvat tuotannon suhdannekuvaajan kesäkuun estimaattiin, jonka mukaan kausitasoitettu tuotanto supistui kesäkuussa 0,7 prosenttia toukokuuhun verrattuna.

Viimeisimmän virallisen tuotannon suhdannekuvaajan julkistuksen mukaan työpäiväkorjattu tuotanto laski toukokuussa 2020 5,5 prosenttia vuodentakaisesta. Toukokuun kausitasoitettu tuotanto puolestaan laski 0,7 prosenttia edelliskuukaudesta.

Tämä kokeellinen pikaestimaatti pohjautuu ensimmäisiin saatavilla oleviin, epätäydellisesti kertyneisiin, yritysten liikevaihtotietoihin, joiden pohjalta koneoppimisalgoritmit yrittävät ennakoida tuotannon suhdannekuvaajan seuraavaa julkaistavaa lukemaa.

Pikaestimaatin laskennassa käytetään pääaineistona Tilastokeskuksen kuukausittain keräämää myyntitiedustelun aineistoa, jossa on mukana noin 2 000 teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja palveluiden merkittävintä yritystä. Estimaatti lasketaan historiallisesti parhaiten suoriutuneiden mallien ennusteiden keskiarvona, mikä saattaa johtaa yli- tai aliarviointiin, jos osa malleista ei toimi optimaalisesti talouden poikkeustilanteessa tai käännepisteessä. Nämä yksityiskohdat voivat vaikuttaa pikaestimaatin mahdollisuuksiin kuvata talouden todellista kehitystä varsinkin tilanteessa, joka vaikuttaa huomattavasti pienemmän kokoluokan yrityksiin.

Jatkossa tuotantoa kuvaavan pikaestimaatin tietoja päivitetään 18-20 päivää tilastoitavan kuukauden päättymisen jälkeen ja vastaavia ennakollisia neljännesvuositilinpidon lukuja 18-20 päivää tilastoitavan neljänneksen päättymisestä.

 

Kuvio 1: Tuotannon työpäiväkorjattu muutos edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta, %
2018M07-2020M06*

 

Kuvio 2: Bruttokansantuote, volyymisarja vuosineljänneksittäin, viitevuosi 2010 (milj. euroa) 2013Q3-2020Q2*

 

Kuvio3: Ennustevirheet - Tuotannon suhdannekuvaajan vuosimuutokset (t|45 vs. t|16 estimaatti) alkuperäiset sarjat 2013M06-2020M05

 

Lisätietoja: yliaktuaarit Sini Liukkonen 029 551 3024 ja Pontus Lindroos 029 551 3242

Vastaava tilastojohtaja: Jan Nokkala

 

Taulukot