Julkaistu: 8.11.2023

Palkka- ja palkkiotulojen mediaani 3 162 euroa syyskuussa 2023

Tilastokeskuksen kokeellisen Tulorekisterin palkat ja palkkiot -tilaston mukaan syyskuussa 2023 palkka- ja palkkiotulojen mediaani oli 3 162 euroa. Alin neljännes palkka- ja palkkiotuloja saaneista sai 2 229 euroa tai vähemmän. Ylin neljännes palkka- ja palkkiotuloja saaneista sai 4 370 euroa tai enemmän.

Mediaani tarkoittaa järjestetyn ryhmän keskimmäistä havaintoa. Puolet tarkastelun kohteena olevasta ryhmästä ansaitsee mediaania enemmän ja puolet mediaania vähemmän.

Kuvio 1. Palkka- ja palkkiotulojen mediaani kuukausittain 2021–2023

Pylväskuvio palkka- ja palkkiotulojen mediaanista kuukausittain vuosina 2021-2023. Kuukausittaiset mediaani havainnot ovat jatkuvasti kasvaneet verrattuna vuoden takaiseen. Syyskuussa 2023 mediaani oli 3 162 euroa ja vuosi aikaisemmin se oli 3 035 euroa kuussa.

Palkka- ja palkkiotulojen mediaani on suurimmillaan kesä- ja heinäkuun aikana. Tämä johtuu pääosin siitä, että lomarahat maksetaan tyypillisesti näinä kuukausina. Kesäkuussa 2023 mediaani kasvoi poikkeuksellisen paljon. Tämä johtuu siitä, että tänä vuonna maksettavat poikkeuksellisen suuret sopimuskorotukset tulivat maksuun monella sopimusalalla kesäkuussa. Lisäksi tänä vuonna laajasti maksettavat kertaerät ajoittuivat monella sopimusalalla kesäkuulle.

Palkkatulonsaajien palkkojen ja palkkioiden mediaani oli 3 199 euroa syyskuussa 2023, mikä oli 4,4 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Samana aikana palkkatulonsaajien määrä nousi 0,8 %. Miesten mediaanitulo nousi 2,7 % 3 563 euroon ja naisten nousi 5,3 % 2 932 euroon syyskuussa 2023 vuoden takaiseen verrattuna. Samana aikana miespalkkatulonsaajien määrä nousi 0,1 % ja naispalkkatulonsaajien määrä nousi 1,6 %.

Tulorekisterin palkat ja palkkiot -tilastossa oli syyskuussa noin 2 507 000 tulonsaajaa, jotka saivat palkka- tai palkkiotuloja. Näistä palkkatulonsaajia oli 2 357 000, palkkiotulonsaajia 62 500 sekä yrittäjiä tai maatalousyrittäjiä 87 300. Palkkiotulonsaajaksi on luokiteltu tulonsaajat, jotka ovat saaneet pelkästään palkkiotuloja ja yrittäjiksi tai maatalousyrittäjiksi tulonsaajat, joiden palkka- ja palkkiotuloista yli puolet ovat YEL:in tai MYEL:in alaisia.

Lisätietoja: yliaktuaarit Olli Ruuska 029 551 3274 ja Harri Nummila 029 551 3235

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Taulukot