Julkaistu: 8.7.2024

Palkka- ja palkkiotulojen mediaani 3 318 euroa toukokuussa 2024

Tilastokeskuksen kokeellisen Tulorekisterin palkat ja palkkiot -tilaston mukaan toukokuussa 2024 palkka- ja palkkiotulojen mediaani oli 3 318 euroa. Alin neljännes palkka- ja palkkiotuloja saaneista sai 2 305 euroa tai vähemmän. Ylin neljännes palkka- ja palkkiotuloja saaneista sai 4 657 euroa tai enemmän.

Mediaani tarkoittaa järjestetyn ryhmän keskimmäistä havaintoa. Puolet tarkastelun kohteena olevasta ryhmästä ansaitsee mediaania enemmän ja puolet mediaania vähemmän. Kaikki tuloerät ilmoitetaan bruttoina eli niistä ei ole pidätetty veroja eikä sosiaalivakuutusmaksuja.

Kuvio 1. Palkka- ja palkkiotulojen mediaani kuukausittain 2022–2024

Pylväskuvio palkka- ja palkkiotulojen mediaanista kuukausittain vuosina 2022-2024. Kuukausittaiset mediaani havainnot ovat jatkuvasti kasvaneet verrattuna vuoden takaiseen. Toukokuussa 2024 mediaani oli 3 318 euroa ja vuosi aikaisemmin se oli 3 153 euroa kuussa.

Palkka- ja palkkiotulojen mediaani on suurimmillaan kesä- ja heinäkuun aikana. Tämä johtuu pääosin siitä, että lomarahat maksetaan tyypillisesti näinä kuukausina. Kesäkuussa 2023 mediaani kasvoi poikkeuksellisen paljon. Tämä johtuu siitä, että kyseisenä vuonna maksettavat poikkeuksellisen suuret sopimuskorotukset tulivat maksuun monella sopimusalalla kesäkuussa. Lisäksi vuonna 2023 laajasti maksettavat kertaerät ajoittuivat monella sopimusalalla kesäkuulle.

Palkkatulonsaajien palkkojen ja palkkioiden mediaani oli 3 366 euroa toukokuussa 2024, mikä oli 5,5 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Samana aikana palkkatulonsaajien määrä laski 0,9 %. Miesten mediaanitulo nousi 7,2 % 3 776 euroon ja naisten nousi 4,5 % 3 081 euroon toukokuussa 2024 vuoden takaiseen verrattuna. Samana aikana miespalkkatulonsaajien määrä väheni 1,5 % ja naispalkkatulonsaajien määrä laski 0,3 %.

Tulorekisterin palkat ja palkkiot -tilastossa oli toukokuussa noin 2 470 000 tulonsaajaa, jotka saivat palkka- tai palkkiotuloja. Näistä palkkatulonsaajia oli 2 314 000, palkkiotulonsaajia 65 800 sekä yrittäjiä tai maatalousyrittäjiä 89 500. Palkkiotulonsaajaksi on luokiteltu tulonsaajat, jotka ovat saaneet pelkästään palkkiotuloja ja yrittäjiksi tai maatalousyrittäjiksi tulonsaajat, joiden palkka- ja palkkiotuloista yli puolet ovat YEL:in tai MYEL:in alaisia.

Lisätietoja: yliaktuaarit Olli Ruuska 029 551 3274 ja Harri Nummila 029 551 3235

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Taulukot