Julkaistu: 7.10.2022

Palkka- ja palkkiotulojen mediaani 2 974 euroa elokuussa 2022

Tilastokeskuksen kokeellisen Tulorekisterin palkat ja palkkiot -tilaston mukaan elokuussa 2022 palkka- ja palkkiotulojen mediaani oli 2 974 euroa. Alin neljännes palkka- ja palkkiotuloja saaneista sai 2 016 euroa tai vähemmän. Ylin neljännes palkka- ja palkkiotuloja saaneista sai 4 139 euroa tai enemmän.

Mediaani tarkoittaa järjestetyn ryhmän keskimmäistä havaintoa. Puolet tarkastelun kohteena olevasta ryhmästä ansaitsee mediaania enemmän ja puolet mediaania vähemmän.

Kuvio 1. Palkka- ja palkkiotulojen mediaani kuukausittain 2020–2022

Palkka- ja palkkiotulojen mediaani on suurimmillaan kesä- ja heinäkuun aikana. Tämä johtuu pääosin siitä, että lomarahat maksetaan tyypillisesti näinä kuukausina.

Palkkatulonsaajien palkkojen ja palkkioiden mediaani oli 2 995 euroa elokuussa 2022, mikä oli 3,3 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Samana aikana palkkatulonsaajien määrä nousi 4,4 %. Miesten mediaanitulo nousi 2,6 % 3 291 euroon ja naisten nousi 3,3 % 2 777 euroon elokuussa 2022 vuoden takaiseen verrattuna. Samana aikana miespalkkatulonsaajien määrä kasvoi 3,9 % ja naispalkkatulonsaajien määrä nousi 4,9 %.

Tulorekisterin palkat ja palkkiot -tilastossa oli elokuussa noin 2 534 000 tulonsaajaa, jotka saivat palkka- tai palkkiotuloja. Näistä palkkatulonsaajia oli 2 392 000, palkkiotulonsaajia 53 600 sekä yrittäjiä tai maatalousyrittäjiä 88 000. Palkkiotulonsaajaksi on luokiteltu tulonsaajat, jotka ovat saaneet pelkästään palkkiotuloja ja yrittäjiksi tai maatalousyrittäjiksi tulonsaajat, joiden palkka- ja palkkiotuloista yli puolet ovat YEL:in tai MYEL:in alaisia.

Lisätietoja: yliaktuaarit Miisa Andersin 029 551 3744, Harri Nummila 029 551 3235 ja Olli Ruuska 029 551 3274

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Taulukot