Palkka- ja palkkiotulojen mediaani 3 153 euroa heinäkuussa 2021

Tilastokeskuksen kokeellisen Tulorekisterin palkat ja palkkiot -tilaston mukaan heinäkuussa 2021 palkka- ja palkkiotulojen mediaani oli 3 153 euroa. Alin neljännes palkka- ja palkkiotuloja saaneista sai 2 067 euroa tai vähemmän. Ylin neljännes palkka- ja palkkiotuloja saaneista sai 4 658 euroa tai enemmän.

Mediaani tarkoittaa järjestetyn ryhmän keskimmäistä havaintoa. Puolet tarkastelun kohteena olevasta ryhmästä ansaitsee mediaania enemmän ja puolet mediaania vähemmän.

Kuvio 1. Palkka- ja palkkiotulojen mediaani kuukausittain 2019 - 2021

 

Palkkatulonsaajien palkkojen ja palkkioiden mediaani oli 3 204 euroa heinäkuussa 2021, joka oli 1,0 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Samana aikana palkkatulonsaajien määrä nousi 4,0 prosenttia. Miesten mediaanitulo nousi 1,5 prosenttia 3 570 euroon ja naisten nousi 0,9 prosenttia 2 921 euroon heinäkuussa 2021 vuoden takaiseen verrattuna. Samana aikana miespalkkatulonsaajien määrä kasvoi 3,4 prosenttia ja naispalkkatulonsaajien määrä nousi 4,6 prosenttia.

Tulorekisterin palkat ja palkkiot -tilastossa oli heinäkuussa noin 2 453 000 tulonsaajaa, jotka saivat palkka- tai palkkiotuloja. Näistä palkkatulonsaajia oli 2 308 000, palkkiotulonsaajia 63 000 sekä yrittäjiä tai maatalousyrittäjiä 83 000. Palkkiotulonsaajaksi on luokiteltu tulonsaajat, jotka ovat saaneet pelkästään palkkiotuloja ja yrittäjiksi tai maatalousyrittäjiksi tulonsaajat, joiden palkka- ja palkkiotuloista yli puolet ovat YEL:in tai MYEL:in alaisia.

Lisätietoja: yliaktuaarit Hanna Ahtonen 029 551 3536, Harri Nummila 029 551 3235 ja Olli Ruuska 029 551 3274

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Taulukot

.