Julkaistu: 12.11.2019

Päivitetty: lisätty linkki Tieto&trendit-artikkeliin 12.11.2019

Siirtymät työmarkkina-asemasta toiseen vähenivät kolmannella vuosineljänneksellä

Vuoden 2019 toisen ja kolmannen neljänneksen välillä työvoiman ulkopuolelta tai työttömyydestä siirtyi työllisiksi yhteensä noin 11 000 henkilöä vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Työllistyneiden osuus työttömänä olleista pysyi kuitenkin likimain ennallaan. Työvoiman ulkopuolelta tai työllisyydestä työttömäksi siirtyneitä oli puolestaan noin 8 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Kuvio 1: Väestön työmarkkina-aseman muutokset sekä samassa työmarkkina-asemassa pysyneiden määrät 2019/II–2019/III, 15–74-vuotiaat

Toisen ja kolmannen vuosineljänneksen välillä siirtyi työllisiksi yhteensä 175 000 henkilöä, mikä on noin 11 000 vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Työllistyneistä noin 108 000 tuli työvoiman ulkopuolelta ja 68 000 työttömien joukosta. Työttömäksi siirtyi puolestaan noin 90 000 henkilöä, mikä on 8 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömäksi siirtyneistä 50 000 oli toisella vuosineljänneksellä ollut työvoiman ulkopuolella ja 40 000 työllisenä.

Vuoden 2019 toisella neljänneksellä työttömänä olleista 36 prosenttia oli kolmannella vuosineljänneksellä edelleen työttömänä, ja 33 prosenttia oli siirtynyt työvoiman ulkopuolelle. Työttömänä olleista miehistä 30 prosenttia oli löytänyt töitä, kun edellisen vuoden vastaavalla ajanjaksolla osuus oli 32 prosenttia. Työttömien naisten työllistymisen todennäköisyys puolestaan kasvoi vuodentakaisesta yli kahdella prosenttiyksiköllä 34 prosenttiin.

Kaikkien 15–74-vuotiaiden työttömien vuosineljännesten välisen työllistymistodennäköisyyden kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli kolmannella vuosineljänneksellä 30 prosentin tuntumassa, kuten edelliselläkin neljänneksellä.

Kuvio 2: Työlliseksi siirtyneiden osuus edellisellä vuosineljänneksellä työttömänä olleista 2008/I–2019/III, 15–74-vuotiaat, kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi

Edellisellä vuosineljänneksellä työllisenä olleista valtaosa, yli 93 prosenttia, oli kolmannella vuosineljänneksellä edelleen työllisiä. Alle 2 prosenttia oli jäänyt työttömäksi ja 5 prosenttia oli siirtynyt työvoiman ulkopuolelle. Työllisten työmarkkina-asema on tyypillisesti suhteellisen vakaa, ja työllisenä pysyneiden osuus edellisen vuosineljänneksen työllisistä on ollut yli 90 prosenttia koko tarkasteltavalla ajanjaksolla vuoden 2008 alusta.

Työllisenä pysyneistä 190 000 henkilöä eli vajaa 8 prosenttia oli vaihtanut työpaikkaa toisen ja kolmannen vuosineljänneksen tutkimusajankohtien välillä. Edellisen vuoden vastaavalla ajanjaksolla työpaikkaa vaihtoi 197 000 henkilöä eli reilu 8 prosenttia työllisenä pysyneistä. Työpaikkaa vaihtaneiden osuuden kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi laski alkuvuoteen verrattuna.

Kuvio 3: Työpaikkaa vaihtaneiden osuus peräkkäisten vuosineljännesten välillä työllisenä pysyneistä 2008/I–2019/III, 15–74-vuotiaat, kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi

Työvoiman ulkopuolella edellisellä vuosineljänneksellä olleista miehistä vajaa 8 prosenttia ja naisista vajaa 9 prosenttia oli siirtynyt työlliseksi kolmannella vuosineljänneksellä. Työvoiman ulkopuolella olleiden miesten työllistyminen väheni ja naisten lisääntyi hieman vuodentakaiseen verrattuna. Kaikista työvoiman ulkopuolella olleista 88 prosenttia oli edelleen työvoiman ulkopuolella ja vajaa 4 prosenttia oli siirtynyt työttömäksi.

Työvoimavirtojen kehitystä vuodesta 2008 alkaen on tarkasteltu Tieto&trendit-lehden artikkelissa Työmarkkinavirrat tarkentavat kuvaa työttömyyden ja työllisyyden kehityksestä.

Tilastokeskus julkaisee työvoimavirtojen tilaston kokeellisena tilastona. Työvoimavirrat täydentävät kuvaa työllisyyden ja työttömyyden kehityksestä. Ne kuvaavat työmarkkinoilla tapahtuneita siirtymiä työmarkkina-asemasta toiseen sekä työpaikkojen välillä. Virtatilastoista nähdään esimerkiksi, kuinka suuri osa työttömistä on siirtynyt työlliseksi tai työvoiman ulkopuolelle kahden peräkkäisen vuosineljänneksen välillä. Näiden tietojen avulla on mahdollista seurata tarkemmin, millaisia kehityskulkuja työllisyyden ja työttömyyden muutosten takana on.

Lisätietoja: yliaktuaari Minna Wallenius, p. 029 551 2749

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Taulukot