Julkaistu: 30.5.2023

Työllisten määrä kasvoi suhteellisesti eniten Pirkanmaalla helmikuussa verrattuna vuoden takaiseen

Tilastokeskuksen uuden kokeellisen tilaston mukaan työvoimaa, eli työllisiä ja työttömiä, oli 2 690 000 helmikuussa 2023. Työvoiman määrä kasvoi 16 000 henkilöllä vuoden 2022 helmikuusta (työlliset +46 000 ja työttömät -30 000). Työvoimasta työllisiä oli 2 402 000 ja työttömiä 288 000.

Työllisten määrä kasvoi helmikuussa kaikissa maakunnissa edellisvuoteen nähden. Eniten työllisten määrä kasvoi Uudellamaalla (20 000), Pirkanmaalla (8 000) ja Varsinais-Suomessa (4 000). Työllisten määrän suhteellinen kasvu oli puolestaan suurinta Pirkanmaalla (3,5 %). Muita työllisten määrässä suhteellisesti eniten kasvaneita maakuntia olivat: Uusimaa, Lappi, Keski-Suomi, Ahvenanmaa ja Varsinais-Suomi.

20–64-vuotiaiden työllisyysaste oli helmikuussa korkein Ahvenanmaalla (77,6 %) sekä Pohjanmaalla (77,3 %) ja matalin Pohjois-Karjalassa (67,6 %). Työllisyysaste kasvoi edellisvuodesta eniten Kymenlaaksossa ja Lapissa (2 prosenttiyksikköä).

Kuvio 1. Työllisten määrän suhteellinen muutos maakunnittain 2022M02–2023M02

Vaakapylväskuviossa on työllisten määrän suhteellinen muutos maakunnittain helmikuusta 2022 helmikuuhun 2023. Työllisten määrän suhteellinen kasvu oli suurinta Pirkanmaalla, jossa se oli 3,5 %.

Kansalaisuuksittain tarkasteltuna 20–64-vuotiaiden ulkomaan kansalaisten työllisyysaste oli helmikuussa korkein filippiiniläisillä (80,7), alankomaalaisilla (66,7) ja virolaisilla (66,5). Jos henkilöllä on Suomen ja jonkin muun maan kaksoiskansalaisuus, henkilö luokitellaan kansalaisuudeltaan suomalaiseksi. Tässä on tarkasteltu vain kansalaisuuksia, joissa työllisiä oli yli 100 henkilöä.

Työvoiman ulkopuolella olevat

Työvoiman ulkopuolella olevia henkilöitä oli yhteensä 2 876 000 helmikuussa 2023. Työvoiman ulkopuolella olevien määrä pysyi lähes samana kuin vuosi sitten.

Työvoiman ulkopuolella olevista eläkeläisiä oli helmikuussa 1 442 000. Päätoimisia opiskelijoita ja koululaisia oli 292 000. Varusmiehiä ja siviilipalvelusmiehiä oli 17 000. Muita työvoiman ulkopuolisia henkilöitä oli 288 000.

Lisätietoja: Meri Raijas 029 551 3061, Elina Pelkonen 029 551 3011

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Taulukot