Julkaistu: 5.10.2023

Työvoiman määrä kasvoi kesäkuussa 2023 vuoden takaiseen verrattuna

Tilastokeskuksen kokeellisen tilaston mukaan työvoimaa, eli työllisiä ja työttömiä, oli 2 857 000 kesäkuussa 2023. Työvoiman määrä kasvoi 26 000 henkilöllä vuoden 2022 kesäkuusta (työlliset +30 000 ja työttömät -4 000). Työvoimasta työllisiä oli 2 576 000 ja työttömiä 281 000.

Työllisten määrä kasvoi kesäkuussa useimmissa maakunnissa edellisvuoteen verrattuna. Eniten työllisten määrä kasvoi Uudellamaalla (16 000), Pirkanmaalla (5 000) ja Varsinais-Suomessa (4 000). Suhteellisesti eniten työllisten määrä kasvoi Pirkanmaalla (2,2 %). Pirkanmaan jälkeen työllisten määrä kasvoi suhteellisesti eniten Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa.

20–64-vuotiaiden työllisyysaste oli kesäkuussa korkein Pohjanmaalla (81,2 %) sekä Ahvenanmaalla (80,7 %) ja matalin Pohjois-Karjalassa (72,0 %).

Kuvio 1. Työllisten määrän suhteellinen muutos maakunnittain 06/2022–06/2023

Vaakapylväskuviossa työllisten määrän suhteellinen muutos maakunnittain kesäkuusta 2022 kesäkuuhun 2023. Suhteellisesti eniten työllisten määrä kasvoi Pirkanmaalla, jossa se kasvoi 2,2 prosenttia vuodentakaisesta.

Kansalaisuuksittain tarkasteltuna 20–64-vuotiaiden ulkomaan kansalaisten työllisyysaste oli kesäkuussa korkein filippiiniläisillä (84,9 %), srilankalaisilla (68,9 %) ja nepalilaisilla (68,6 %). Jos henkilöllä on Suomen ja jonkin muun maan kaksoiskansalaisuus, henkilö luokitellaan kansalaisuudeltaan suomalaiseksi. Tässä on tarkasteltu vain sellaisten maiden kansalaisia, joista työllisinä oli yli 100 henkilöä.

Työvoiman ulkopuolella olevia henkilöitä oli yhteensä 2 723 000 kesäkuussa 2023. Työvoiman ulkopuolella olevien määrä pysyi lähes samana kuin vuosi sitten.

Työvoiman ulkopuolella olevista eläkeläisiä oli kesäkuussa 1 436 000. Päätoimisia opiskelijoita ja koululaisia oli 145 000. Varusmiehiä ja siviilipalvelusmiehiä oli 6 700. Muita työvoiman ulkopuolisia henkilöitä oli 300 000.

Hyvinvointialuehallinnossa 236 000 työllistä kesäkuussa 2023

Työantajasektoreittain tarkasteltuna hyvinvointialueilla oli vuoden 2023 kesäkuussa 201 000 työllistä. Hyvinvointiyhtymissä työllisiä oli 29 000 ja muissa hyvinvointialuehallinnon yksiköissä 7 000. Koko hyvinvointialuehallinnon työllisistä naisia oli 84 % ja miehiä 16 %.

Kunnissa työllisiä oli 230 000 ja kuntayhtymissä 15 000 vuoden 2023 kesäkuussa. Kuntien ja kuntayhtymien työllisistä 75 % oli naisia ja 25 % miehiä.

Kuvio 2. Työlliset työnantajasektorin ja sukupuolen mukaan julkisella sektorilla 06/2023

Vaakapylväskuviossa työlliset työnantajasektorin ja sukupuolen mukaan julkisella sektorilla kesäkuussa 2023. Kunnissa työllisiä oli 230 000 ja hyvinvointialueilla työllisiä oli 201 000.

Työllisten määrä kuukausittain vertailtuna suurin kesäkuussa lähes kaikilla toimialoilla vuonna 2022

Vuonna 2022 työllisten määrä oli muihin kuukausiin verrattuna suurin kesäkuussa lähes kaikilla toimialoilla. Vuosikeskiarvosta se poikkesi kesäkuussa suhteellisesti eniten majoitus- ja ravitsemistoiminnassa (10,2 %), maa-, metsä- ja kalataloudessa (9,1 %), kaivostoiminnassa ja louhinnassa (8,5 %), muussa palvelutoiminnassa (8,4 %) sekä tukku- ja vähittäiskaupassa (8,2 %). Määrällisesti eniten työllisten määrä poikkesi vuosikeskiarvosta tukku- ja vähittäiskaupassa (22 000), teollisuudessa (18 000), hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa (13 000), rakentamisessa (12 000) sekä terveys- ja sosiaalipalveluissa (11 000).

Koulutus poikkesi muista toimialoista siten, että koulutuksessa työllisten määrä oli vuonna 2022 pienin kesä-heinäkuussa ja suurin loppuvuodesta. Informaatiossa ja viestinnässä työllisten määrä oli vuoden ensimmäisellä puoliskolla suurin kesäkuussa, mutta ei poikennut vuoden toisella puoliskolla juurikaan kesäkuun lukemista.

Vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla työllisten määrä oli muihin kuukausiin verrattuna suurin kesäkuussa kaikilla muilla toimialoilla paitsi koulutuksessa.

Työllisten vuoden 2022 ja 2023 toimialatiedot ovat vielä ennakollisia, joten yllä esitetyt luvut voivat poiketa jonkin verran lopullisista luvuista.

 

Lisätietoja: Meri Raijas 029 551 3061, Elina Pelkonen 029 551 3011, Jukka Tapio 029 551 3429

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Taulukot