Julkaistu: 26.3.2024

Työvoiman määrä kasvoi marraskuussa 2023 vuoden takaiseen verrattuna

Tilastokeskuksen kokeellisen tilaston mukaan työvoimaa, eli työllisiä ja työttömiä, oli 2 737 000 marraskuussa 2023. Työvoiman määrä kasvoi 32 000 henkilöllä vuoden 2022 marraskuusta (työlliset 8 000:lla ja työttömät 24 000:lla). Työvoimasta työllisiä oli 2 444 000 ja työttömiä 293 000.

20–64-vuotiaiden työllisyysaste oli marraskuussa 2023 korkein Ahvenanmaalla (77,8 %) sekä Pohjanmaalla (77,5 %) ja matalin Pohjois-Karjalassa (68,1 %).

Kuvio 1. Työllisten määrän suhteellinen muutos maakunnittain 11/2022–11/2023

 

Vaakapylväskuviossa työllisten määrän suhteellinen muutos maakunnittain marraskuusta 2022 marraskuuhun 2023. Suhteellisesti eniten työllisten määrä kasvoi Pirkanmaalla, jossa se kasvoi 1,0 prosenttia vuoden takaisesta.

Työvoiman ulkopuolella olevia henkilöitä oli yhteensä 2 868 000 marraskuussa 2023. Työvoiman ulkopuolella olevien määrä kasvoi 5 000:lla vuoden takaisesta. Työvoiman ulkopuolella olevista eläkeläisiä oli 1 427 000 ja päätoimisia opiskelijoita ja koululaisia 390 000.

Hyvinvointialueilla ja -yhtymissä 217 000 työllistä marraskuussa 2023

Työnantajasektoreittain tarkasteltuna hyvinvointialueilla oli vuoden 2023 marraskuussa 190 000 työllistä ja hyvinvointiyhtymissä 27 000. Kunnissa ja kuntayhtymissä työllisiä oli 251 000. Yrityksissä työllisiä oli 1 522 000, valtion budjettitaloudessa 83 000 ja muilla työnantajasektoreilla 371 000.

Terveys- ja sosiaalipalveluissa 432 000 työllistä marraskuussa 2023

Toimialoittain tarkasteltuna työllisten määrä kasvoi eniten terveys- ja sosiaalipalveluissa (+12 000) sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa (+4 000) marraskuussa 2023 edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Työllisten määrä laski eniten hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa (-10 000) sekä rakentamisessa (-9 000).

Työllisten vuoden 2023 toimialatiedot ovat vielä ennakollisia, joten yllä esitetyt luvut voivat poiketa jonkin verran lopullisista luvuista.

Lisätietoja: Elina Pelkonen 029 551 3011, Jukka Tapio 029 551 3429

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Taulukot