Julkaistu: 15.2.2023

Vuokramökkiyöpymisiä 4 prosenttia vähemmän vuonna 2022

Vuoden 2022 viimeisellä kolmanneksella vuokramökkiyöpymisiä oli 108 000 vähemmän kuin syys-joulukuussa vuotta aiemmin. Kotimaisia yöpymisiä oli syys-lokakuussa selkeästi vähemmän kuin vuotta aiemmin, mutta loppuvuonna yöpymisten määrä oli lähellä edellisvuoden tasoa. Koko vuonna 2022 yöpymisten määrä laski edellisvuodesta 131 000 yöpymisellä. Kotimaisia yöpymisiä oli 11 % vähemmän kuin vuonna 2021. Ulkomaisia yöpymisiä oli sen sijaan yli kaksinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna.

Kuvio 1. Kotimaisten ja ulkomaisten yöpymisten määrä 2021 ja 2022

Viivakuvio kotimaisten ja ulkomaisten vuokramökkiyöpymisten määrästä kuukausittain vuosina 2021 ja 2022. Kotimaisten yöpymisten määrä oli kesä- ja syyskuukausina 2022 alhaisempi kuin 2021. Ulkomaisten yöpymisten määrä oli etenkin tammi-elokuussa 2022 edellisvuotta korkeampi.

Koronapandemiaa edeltävään vuoteen 2019 verrattaessa vuokramökkiyöpymisiä oli 21 % enemmän vuonna 2022. Kotimaisten yöpymisten määrä kasvoi vuoteen 2019 verrattuna 35 % ja ulkomaisten yöpymisten määrä väheni 34 %.

Kuvio 2. Kotimaisten ja ulkomaisten yöpymisten määrä 2019 ja 2022

Viivakuvio kotimaisten ja ulkomaisten vuokramökkiyöpymisten määrästä kuukausittain vuosina 2019 ja 2022. Kotimaisten yöpymisten määrä oli ennen koronapandemiaa 2019 alhaisempi kuin vuonna 2022 lukuun ottamatta marraskuuta. Ulkomaisten yöpymisten määrä sen sijaan oli lähes jokaisena kuukautena alhaisempi vuonna 2022 kuin ennen pandemiaa.

Suurimmilla kotimaisilla vuokramökkien kauppapaikoilla ja välityssivustoilla oli vuoden 2022 joulukuussa tarjolla 11 302 vuokramökkiä ja vuokrattavaa loma-asuntoa. Lapissa vuokramökkejä oli tarjolla 3 629, mikä vastaa lähes kolmannesta Manner-Suomen vuokramökeistä.

Kuvio 3. Vuokramökkien lukumäärä joulukuussa 2022

Vaakapylväskuvio vuokramökkien lukumäärästä. Vuokramökkejä oli tarjolla selkeästi eniten Lapissa, toiseksi eniten Pohjois-Pohjanmaalla ja kolmanneksi eniten Pohjois-Savossa.

Vuoden 2022 tammi-syyskuussa mökkivuorokauden keskihinnat olivat korkeampia kuin vuotta aiemmin, mutta loka-joulukuussa keskihinnat olivat hieman vuoden 2021 tasoa alhaisempia. Vuonna 2022 vuokramökkien keskihinta oli korkeimmillaan joulukuussa, jolloin keskimääräinen mökkivuorokausi maksoi 165 euroa. Alhaisimmillaan keskihinta oli toukokuussa, jolloin mökkivuorokauden keskihinta oli 106 euroa.

Kuvio 4. Mökkivuorokauden keskihinnat 2021 ja 2022

Pylväskuvio mökkivuorokauden keskihinnoista vuosina 2021 ja 2022. Keskihinnat olivat vuoden 2022 alkupuolella korkeammat kuin vuonna 2021, mutta hinnat laskivat edellisvuoteen nähden 2022 vuoden loppupuolella siten, että loka-joulukuussa hinnat olivat alhaisemmat kuin vuonna 2021.

 

Lisätietoja: Heidi Pukkila p. 029 551 3478, Ossi Nurmi p. 029 551 2984

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Taulukot