Julkaistu: 3.3.2023

Yritysten tekemät investoinnit kasvoivat vuoden 2022 neljännellä vuosineljänneksellä

Tilastokeskuksen kokeellisen tilaston mukaan yritysten tekemät investoinnit kasvoivat vuoden 2022 neljännellä neljänneksellä 11,5 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Tätä ennen investoinnit kasvoivat 28,0 prosenttia vuoden 2022 kolmannella vuosineljänneksellä ja 25,4 prosenttia vuoden 2022 toisella vuosineljänneksellä vuodentakaiseen verrattuna.

Kuvio 1. Yritysten investointien vuosimuutos vuosineljänneksittäin 2021 Q4 – 2022 Q4, %

Yritysten investointien vuosimuutos vuosineljänneksittäin 2021 Q4 – 2022 Q4: yritysten tekemät investoinnit kasvoivat vuoden 2022 neljännellä neljänneksellä 11,5 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

Vuoden 2022 neljännellä vuosineljänneksellä investoinnit kasvoivat eniten toimialalla Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E), 130,7 prosenttia vuoden 2021 neljänteen vuosineljännekseen verrattuna. Investoinnit kasvoivat vahvasti myös toimialoilla metsäteollisuus (16-17), 72,3 prosenttia, sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (D), 27,1 prosenttia, kuljetus ja varastointi (H), 21,1 prosenttia, ja muut palvelut (H-N, S pl. K), 11,5 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

Investoinnit laskivat toimialoilla sähkö- ja elektroniikkateollisuus (26-27), 14,0 prosenttia, metalliteollisuus (24-30), 11,0 prosenttia, ja informaatio ja viestintä (J), 8,5 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

Kuvio 2. Investointien vuosimuutokset toimialoittain, 4. neljännes 2022, %

Investointien vuosimuutokset toimialoittain

Yritysten investoinnit -tilastossa on mukana Tilastokeskuksen sektoriluokitus 2012 mukaan yrityssektorille kuuluvat yritykset toimialoilta B-N, S pl. K. Investointitietoja kerätään Tilastokeskuksen käyttöomaisuustiedustelulla. Käyttöomaisuustiedustelun ulkopuolisten yritysten investointitiedot estimoidaan.

Tilastoa tulkittaessa on muistettava, että voimakkaat heilahtelut ovat neljännesvuosittaisille investointitiedoille tyypillisiä. Edellisten neljännesten investointiluvut voivat myös muuttua esimerkiksi aineiston kertymisen ja yritysten ilmoittamien tietojen muutosten vuoksi.

Lisätietoja tilastosta on nähtävissä tilaston kotisivulla.

Lisätietoja: Toni Kellinsalmi 029 551 3801, myynti.teollisuus@stat.fi
Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Taulukot