Julkaistu: 1.6.2023

Yritysten tekemät investoinnit kasvoivat vuoden 2023 ensimmäisellä vuosineljänneksellä

Tilastokeskuksen kokeellisen tilaston mukaan yritysten tekemät investoinnit kasvoivat vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä 5,8 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Tätä ennen investoinnit kasvoivat 13,9 prosenttia vuoden 2022 neljännellä vuosineljänneksellä ja 28,4 prosenttia vuoden 2022 kolmannella vuosineljänneksellä vuodentakaiseen verrattuna.

Kuvio 1. Yritysten investointien vuosimuutos vuosineljänneksittäin 2022 Q1 – 2023 Q1, %

Yritysten investointien vuosimuutos vuosineljänneksittäin 2022 Q1 – 2023 Q1: yritysten tekemät investoinnit kasvoivat vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä 5,8 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

Vuoden 2023 ensimmäisellä vuosineljänneksellä investoinnit kasvoivat eniten toimialalla metsäteollisuus (16-17), 21,8 prosenttia vuoden 2022 ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna. Investoinnit kasvoivat merkittävästi myös toimialoilla sähkö- ja elektroniikkateollisuus (26-27), 20,3 prosenttia, metalliteollisuus (24-30), 20,2 prosenttia, kuljetus ja varastointi (H), 12,7 prosenttia, ja teollisuus (C), 11,0 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

Investoinnit laskivat merkittävästi toimialoilla informaatio ja viestintä (J), 16,0 prosenttia, kemianteollisuus (19-22), 11,7 prosenttia, ja rakentaminen (F), 9,5 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

 

Kuvio 2. Investointien vuosimuutokset toimialoittain, 1. neljännes 2023, %

Investointien vuosimuutokset toimialoittain, Kuvion sisältöä on kuvattu edellisessä tekstikappaleessa.

Yritysten investoinnit -tilastossa on mukana Tilastokeskuksen sektoriluokitus 2012 mukaan yrityssektorille kuuluvat yritykset toimialoilta B-N, S pl. K. Investointitietoja kerätään Tilastokeskuksen käyttöomaisuustiedustelulla. Käyttöomaisuustiedustelun ulkopuolisten yritysten investointitiedot estimoidaan.

Tilastoa tulkittaessa on muistettava, että voimakkaat heilahtelut ovat neljännesvuosittaisille investointitiedoille tyypillisiä. Edellisten neljännesten investointiluvut voivat myös muuttua esimerkiksi aineiston kertymisen ja yritysten ilmoittamien tietojen muutosten vuoksi.

Lisätietoja tilastosta on nähtävissä tilaston kotisivulla.

Lisätietoja: Toni Kellinsalmi 029 551 3801, myynti.teollisuus@stat.fi
Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Taulukot