Julkaistu: 1.9.2023

Yritysten tekemät investoinnit laskussa usealla toimialalla vuoden 2023 toisella vuosineljänneksellä

Tilastokeskuksen kokeellisen tilaston mukaan yritysten tekemät investoinnit kasvoivat vuoden 2023 toisella neljänneksellä 32,5 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Tätä ennen investoinnit kasvoivat 8,3 prosenttia vuoden 2023 ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja 14,1 prosenttia vuoden 2022 neljännellä vuosineljänneksellä vuodentakaiseen verrattuna.

Vuoden 2023 toisella vuosineljänneksellä investointien kasvu oli poikkeuksellisen suurta toimialalla D. Kun toimialan D poistaa aggregaatista, niin tällöin saadaan vuoden 2023 toisen vuosineljänneksen investointien olevan laskussa 3,7 % vuodentakaiseen verrattuna.

Kuvio 1. Yritysten investointien vuosimuutos vuosineljänneksittäin 2022 Q2 – 2023 Q2, %

Yritysten investointien vuosimuutos vuosineljänneksittäin 2022 Q2 – 2023 Q2: yritysten tekemät investoinnit kasvoivat vuoden 2023 toisella neljänneksellä 32,5 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

Vuoden 2023 toisella vuosineljänneksellä investoinnit kasvoivat eniten toimialalla sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (D), 1618,0 prosenttia vuoden 2022 toiseen vuosineljännekseen verrattuna. Investointien poikkeuksellisen suuri kasvu toimialalla D johtui ydinvoimalan valmistumisesta. Investoinnit kasvoivat merkittävästi myös toimialalla vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E), 19,7 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.
Investoinnit laskivat merkittävästi toimialoilla kaivostoiminta ja louhinta (B), 32,7 prosenttia, informaatio ja viestintä (J), 17,3 prosenttia, rakentaminen (F), 12,1 prosenttia, ja kemianteollisuus (19-22), 10,7 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

Kuvio 2. Investointien vuosimuutokset toimialoittain, 2. neljännes 2023, %

Investointien vuosimuutokset toimialoittain. Tärkeimmät muutokset on esitetty edellisessä kappaleessa.

 

Kuvio 3. Investointien vuosimuutos toimialalla D, 2. neljännes 2023, %

Investointien vuosimuutos toimialalla D. Toimialan D investoinnit kasvoivat vuoden 2023 toisella neljänneksellä 1618,0 prosenttia vuoden 2022 toiseen vuosineljännekseen verrattuna.

Yritysten investoinnit -tilastossa on mukana Tilastokeskuksen sektoriluokitus 2012 mukaan yrityssektorille kuuluvat yritykset toimialoilta B-N, S pl. K. Investointitietoja kerätään Tilastokeskuksen käyttöomaisuustiedustelulla. Käyttöomaisuustiedustelun ulkopuolisten yritysten investointitiedot estimoidaan.

Tilastoa tulkittaessa on muistettava, että voimakkaat heilahtelut ovat neljännesvuosittaisille investointitiedoille tyypillisiä. Edellisten neljännesten investointiluvut voivat myös muuttua esimerkiksi aineiston kertymisen ja yritysten ilmoittamien tietojen muutosten vuoksi.

Lisätietoja tilastosta on nähtävissä tilaston kotisivulla.

Lisätietoja: Toni Kellinsalmi 029 551 3801, myynti.teollisuus@stat.fi
Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Taulukot