Julkaistu: 23.2.2022

Yritystukia maksettiin 254 miljoonaa loka-joulukuussa 2021

Tilastokeskuksen tietojen mukaan suoraa yritystukea maksettiin 254 miljoonaa euroa vuoden 2021 loka-joulukuussa, mistä 137 miljoonaa euroa eli 54 prosenttia maksettiin suhdanneheikentymän vuoksi. Takauksia myönnettiin 300 miljoonaa euroa, mistä viisi prosenttia myönnettiin suhdanneheikentymästä johtuen. Lainoja maksettiin 173 miljoonaa euroa, tästä kaksi kolmasosaa suhdanneheikentymän vuoksi.

Kuvio 1. Tavanomaiset ja suhdanneheikentymän vuoksi maksettavat tuet tukityypin mukaan vuosien 2019–2021 viimeisellä vuosineljänneksellä sekä vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä, miljoonaa euroa

Yhteensä 16 845 yritystä sai yritystukea vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä. Suoraa tukea maksettiin 12 301 yritykselle. Tuensaajista lähes puolet olivat palvelualojen yrityksiä, teollisuudenalan yrityksiä oli 12 prosenttia.

Suoraa tukea maksettiin palvelualoille 135 miljoonaa euroa ja teollisuudelle 58 miljoonaa. Takauksia myönnettiin palvelualoille 92 miljoonan ja teollisuudelle 104 miljoonan euron arvosta.

Suhdanneheikentymän vuoksi myönnetystä suorasta tuesta 71 prosenttia maksettiin palvelualoille, 9 prosenttia kaupan alalle, 8 prosenttia teollisuudelle ja 7 prosenttia rakentamiselle. Samaan tapaan yrityksen kokoluokittain tuista neljännes maksettiin mikroyrityksille, puolet pienille yrityksille ja neljännes yli 50 henkeä työllistäville yrityksille.

Yritystukien osavuositilasto lakkautetaan

Yritystukien osavuositilastoa on tuotettu kokeellisena tilastona tilastovuosista 2020–2021. Kokeellisen tilaston tuottaminen lopetetaan ja tämä on tilaston viimeinen julkaisu.

Osavuositilastointiin liittyi tarve seurata nopeammin ja tarkemmin COVID-19-pandemiasta johtuneiden yritystukien kehitystä. Tukien maksatusten vähentyessä osavuositilastoinnin merkitys on vähentynyt. Yritystukien vuositilasto tullaan jatkossakin julkaisemaan normaalisti tilaston kotisivulla.

Lisätietoja: yliaktuaari Tommi Veistämö, p. 029 551 3546

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Taulukot