Julkaistu: 29.11.2021

Yritystukia maksettiin 338 miljoonaa heinä-syyskuussa 2021

Tilastokeskuksen tietojen mukaan suoraa yritystukea maksettiin 337,6 miljoonaa euroa vuoden 2021 heinä-syyskuussa, mistä 256 miljoonaa euroa eli 76 prosenttia maksettiin suhdanneheikentymän vuoksi. Takauksia myönnettiin 202,1 miljoonaa euroa, mistä viisi prosenttia myönnettiin suhdanneheikentymästä johtuen. Lainoja maksettiin 52,5 miljoonaa euroa, tästä viidesosa suhdanneheikentymän vuoksi.

Kuvio 1. Tavanomaiset ja suhdanneheikentymän vuoksi maksettavat tuet tukityypin mukaan vuosien 2019–2021 kolmannella vuosineljänneksellä sekä vuoden 2021 toisella neljänneksellä, miljoonaa euroa

Yritystukea sai 26 246 yritystä, joista 14 703 sai tukea suhdanneheikentymän vuoksi. Tuensaajista suurin osa oli mikroyrityksiä (73 %) ja pieniä yrityksiä (24 %). Yli puolet tuensaajista oli palvelualojen yrityksiä, seuraavaksi eniten tuensaajia oli kaupan alalla.

Suorista tuista 80 prosenttia menee yrityksille, jotka työllistävät alle 50 henkilöä. Keskisuurille yrityksille suoraa tukea maksettiin 45 miljoonaa ja suuryrityksille 23 miljoonaa. Mikroyritysten suorista tuista 74 prosenttia maksettiin suhdanneheikentymän vuoksi, pienten yritysten tuista 83 prosenttia, keskisuurten 71 prosenttia ja suuryritysten 43 prosenttia.

Suorista tuista 207 miljoonaa euroa eli yli 60 prosenttia maksettiin palvelualoille. Teollisuudelle suoria tukia maksettiin 51 miljoonaa euroa, kaupan alalle 35 miljoonaa ja rakentamiselle 19 miljoonaa euroa. Rakennusalan, kaupan alan ja palvelualojen suorista tuista yli 80 prosenttia maksettiin suhdanneheikentymän vuoksi. Muilla toimialoilla vastaava osuus oli lähempänä viittäkymmentä prosenttia. Takauksia myönnettiin teollisuudelle 73 miljoonaa ja palvelualoille 47 miljoonaa euroa.

Lisätietoja: yliaktuaari Tommi Veistämö, p. 029 551 3546

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Taulukot