Julkaistu: 23.9.2021

Yritystukia maksettiin 416 miljoonaa huhti-kesäkuussa 2021

Tilastokeskuksen tietojen mukaan suoraa yritystukea maksettiin 416,1 miljoonaa euroa vuoden 2021 huhti-kesäkuussa, mistä 298 miljoonaa eli 72 prosenttia maksettiin suhdanneheikentymän vuoksi. Takauksia myönnettiin 405,3 miljoonaa euroa, mistä kuusi prosenttia myönnettiin suhdanneheikentymästä johtuen. Lainojen määrä kasvoi 210 miljoonaan euroon. Lainoista 56 prosenttia maksettiin suhdanneheikentymän vuoksi.

Kuvio 1. Tavanomaiset ja suhdanneheikentymän vuoksi maksettavat tuet tukityypin mukaan vuosien 2019–2021 toisella vuosineljänneksellä sekä vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä, miljoonaa euroa

 

Yritystukea sai 30 421 yritystä, joista 17 911 sai tukea suhdanneheikentymän vuoksi. Tuensaajista suurin osa oli mikroyrityksiä (73 %) ja pieniä yrityksiä (23 %). Yli puolet tuensaajista oli palvelualojen yrityksistä, seuraavaksi eniten tuensaajia oli kaupan alalla.

Tukieuroista 79 prosenttia menee yrityksille, jotka työllistävät alle 50 henkilöä. Keskisuurille yrityksille suoraa tukea maksettiin 59 miljoonaa, eli 14 prosenttia kaikista suorista tuista. Mikroyritysten suorista tuista 75 prosenttia maksettiin suhdanneheikentymän vuoksi, pienten yritysten tuista 79 prosenttia, keskisuurten 65 prosenttia ja suuryritysten 28 prosenttia.

Suoria tukia maksettiin palvelualoille 251 miljoonaa euroa, teollisuudelle 70 miljoonaa ja kaupan alalle 42 miljoonaa. Rakennusala sai tukea 25 miljoonaa, alkutuotanto kaksi miljoonaa ja muut yritykset yhteensä 25 miljoonaa euroa. Rakennusalan, kaupan alan ja palvelualojen suorista tuista yli 80 prosenttia maksettiin suhdanneheikentymän vuoksi. Muilla toimialoilla vastaava osuus oli noin 40 prosenttia.

Lisätietoja: yliaktuaari Tommi Veistämö, p. 029 551 3546

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Taulukot