Julkaistu: 31.5.2021

Yritystukia maksettiin tammi-maaliskuussa 353 miljoonaa

Tilastokeskuksen tietojen mukaan suoraa yritystukea maksettiin 353,2 miljoonaa euroa vuoden 2021 tammi-maaliskuussa, mikä on yli kaksi kertaa enemmän kuin vuotta aiemmin. Suorasta tuesta 247 miljoonaa eli 70 prosenttia maksettiin suhdanneheikentymän vuoksi. Myönnettyjen takausten määrä kasvoi 78 prosenttia 463,1 miljoonaan euroon, mistä 55 prosenttia myönnettiin suhdanneheikentymästä johtuen. Lainojen määrä puolittui 42,9 miljoonaan euroon vuodentakaisesta. Lainoista noin kolmannes myönnettiin suhdanneheikentymän vuoksi.

Kuvio 1. Tavanomaiset ja suhdanneheikentymän vuoksi maksettavat tuet tukityypin mukaan vuosien 2019- 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen sekä vuoden 2020 viimeisen neljänneksen osalta, miljoonaa euroa

 

Yritystukea sai 23 947 yritystä, joista 13 020 sai tukea suhdanneheikentymän vuoksi. Tuensaajista suurin osa oli mikroyrityksiä (68 %) ja pieniä yrityksiä (28 %). Toimialoittain tarkasteltuna yli puolet tuensaajista oli palvelualojen yrityksistä.

Tukieuroista 79 prosenttia menee yrityksille, jotka työllistävät alle 50 henkilöä. Edelliseen vuosineljännekseen nähden näiden yritysten tukisumma on kasvanut 69 prosenttia 280 miljoonaan euroon. Mikroyritysten suorista tuista 70 prosenttia maksettiin suhdanneheikentymän vuoksi, pienten yritysten tuista 79 prosenttia, keskisuurten 60 prosenttia ja suuryritysten 28 prosenttia.

Suoria tukia maksettiin palvelualoille 199 miljoonaa euroa, teollisuudelle 69 miljoonaa ja kaupan alalle 36 miljoonaa. Vuoden 2020 viimeiseen vuosineljännekseen nähden suorien tukien määrä on kasvanut suhteellisesti eniten palvelualoilla, jossa kasvu oli 76 prosenttia ja rakennusalalla, jossa kasvu oli 68 prosenttia. Teollisuuden tuet kasvoivat kymmenen prosenttia.

Suhdanneheikentymän vuoksi suoraa tukea jaettiin määrällisesti eniten palvelualoille (164 miljoonaa), teollisuudelle (30 miljoonaa) ja kaupan alalle (29 miljoonaa euroa). Rakentaminen sai tukea suhdanneheikentymän vuoksi 13 miljoonaa. Vähiten tukea sai alkutuotanto, noin miljoona euroa.

Lisätietoja: yliaktuaari Tommi Veistämö, p. 029 551 3546

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Taulukot