Nyheter 9.12.2014

Statistikcentralen inleder sa-förhandlingar om behovet av personalminskning

Statistikcentralen inleder sa-förhandlingar om de sparåtgärder som är under beredning och därtill hörande behov av personalminskning. Orsaken till åtgärderna är åtstramningen av finansieringen av Statistikcentralens verksamhet med omkring 4 miljoner euro från år 2014. Samarbetsförhandlingarna berör hela personalen.

Minskningsbehovet är högst 70 årsverken. Därutöver övergår 17 personer till Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori 1.1.2015.

Förhandlingarna inleds 18.12.2014. Meningen är att eventuella åtgärder gällande personalen genomförs under år 2015.

Bakomliggande faktor är en stram ekonomisk situation

Grunden till de åtgärder som är under beredning är åtstramningen av finansieringen av Statistikcentralens verksamhet med omkring 4 miljoner euro från år 2014. I ljuset av den information vi har tillgång till nu minskar finansieringen ytterligare under de kommande åren. Det är fråga om ett sparbehov som gäller Statistikcentralens basverksamhet.

Statistikcentralen tillsatte i april 2014 en arbetsgrupp som gjorde en relevansutredning, som anges i Statistikcentralens och finansministeriets resultatmålshandlingar. Målsättningen med utredningarna var att anpassa Statistikcentralens ekonomi till tillgänglig finansiering och Statistikcentralens verksamhet till den ekonomiska situationen.

Utgående från utredningen är det möjligt att uppnå tillräckliga inbesparingar av utgifterna tillräckligt snabbt bara genom att skära ned i personalutgifterna. Som en följd av nedskärningen av tillgängliga anslag för personalutgifter har ämbetsverkets ekonomiska möjligheter att tillhandahålla arbetsuppgifter minskat väsentligt och permanent.

Minskningen av statistikproduktionen och övrig verksamhet har behandlats under hösten

I anslutning till relevansutredningen under oktober 2014 hördes användarna om planerna på att minska statistikproduktionen. Statistikcentralen beslöt att inte lägga ned flera av de statistikgrenar som fanns på nedläggningslistan. När det gäller de statistikgrenar som blev kvar på listan har man fattat beslut om nedläggning eller ändringar och arbetet pågår till viss del fortfarande.

Också när det gäller övriga funktioner har man vidtagit anpassningsåtgärder bl.a. genom att skära ned i produkt- och tjänstesortimentet samt genom att förnya processer och förfaringssätt.

Mera information:
Generaldirektör Marjo Bruun, tfn 029 551 3389, e-post förnamn.efternamn@stat.fi

Tidigare meddelanden