Alihankintatuotanto

Alihankintatuotanto tarkoittaa alihankintana muille tuotettuja tuotteita, joiden valmistamisesta valmistuttajayritys on maksanut valmistuspalkkion kohdevuonna. Alihankintatuotannossa raaka-aineet ja puolivalmisteet saadaan pääsääntöisesti valmistuttajayritykseltä. Alihankkija ei omista eikä myy valmistamiaan tuotteita. Alihankinnassa valmistuttaja ja alihankkija ovat aina eri yrityksiä.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • EU

Jaa