Alue

Alue perustuu aluetilinpidossa viimeisimmän tilastovuoden mukaiseen kuntajakoon ja niistä muodostettuihin kokonaisuuksiin, kuten seutukuntiin, maakuntiin ja suuralueisiin. Lisäksi kuntiin kuulumattomia alueita on aluetilinpidossa ulkoalue.

Aluetilinpidon alueluokitus vastaa EU:n yhtenäistä alueyksikköjen NUTS-luokitusta.Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Alue perustuu viimeisimmän tilastovuoden mukaiseen kuntajakoon ja niistä muodostettuihin maakuntakokonaisuuksiin ja mahdollisesti suuralueisiin. Lisäksi kuntiin kuulumattomia alueita on aluetilinpidossa ulkoalue. Myös niitä menoeriä varten, joita ei kyetä jakamaan alueittain, on olemassa erittelemätön alue.

Alueluokitus vastaa EU:n yhtenäistä alueyksikköjen NUTS 3 -luokitusta. Vuodesta 2004 lähtien on Uudenmaan maakunta jaettu lisäksi ainakin menotauluissa kahtia pääkaupunkiseutuun (Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa) ja muuhun Uuteenmaahan.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa