Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Huippupalvelut

Huippupalvelut ovat palveluja, jotka ovat luonteeltaan vaativia, edistyksellisiä, tulevaisuuteen suuntautuneita tai käänteentekeviä.Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.11.2004 - 31.10.2006

Lähdeorganisaatio

  • EU

Jaa