Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Huoneistoala

Asumisen hintatilastojen yhteydessä huoneistoalalla tarkoitetaan huoneiston asuinhuoneiden pinta-alaa.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1900 - 26.9.2021

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Asunto-osakeyhtiöiden taloustilastossa huoneistoalalla tarkoitetaan yhtiön ja osakkaiden omistuksessa olevien asuin-, liike- ja toimistotilojen yhteenlaskettua pinta-alaa.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa