Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Kotitalouksien säästöaikeet

Kuluttajabarometrissä kysytään kotitalouksien säästämisaikeita ja syitä sekä säästöön jääneiden varojen sijoituskohteita. Mittari on kotitalouskohtainen ja mittayksikkö "prosenttia kotitalouksista".Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1900 - 24.5.2019

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa