Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Luotonanto yleisölle

Luotonanto yleisölle saadaan, kun koko luotonannosta vähennetään rahoitus- ja vakuutuslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen keskinäinen luotonanto, valtion varoista välitettäväksi myönnetyt luotot sekä luotonanto ulkomaille.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Luotonanto yleisölle sisältää annettujen luottojen maksamatta olevan pääoman, lukuun ottamatta joukkovelkakirjoja, jälkimarkkinakelpoisia velkapapereita, luottoja rahoitus- ja vakuutuslaitoksille, valtiolle ja sosiaaliturvarahastoille sekä luottoja ulkomaille.

Alueellinen luottokanta sisältää varsinaisesta luottokantatilastosta sekkiluotot (tililuotot), vekselit, suorat velkakirjalainat, muut lainat, valtion varoista välitetyt lainat sekä muun valuutan määräisen antolainauksen.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa