Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Luovutettu ajokortti

Ajokortti luovutetaan henkilölle, joka täyttää ikä- ja terveysvaatimukset sekä omistaa hyväksytyn, korkeintaan 3 kuukautta sitten suoritetun kuljettajatutkinnon. Ajo-oikeus alkaa, kun ajokortti luovutetaan vastaanottajalle. Varsinaisen ajokortin luovuttaa poliisi, lyhytaikaisen ajokortin tutkinnon vastaanottaja. Kun uusi ajokortti luovutetaan, aikaisemmin Suomessa tai ulkomailla annettu ajokortti pitää luovuttaa poliisille tai tutkinnon vastaanottajalle.Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet


Jaa