Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Määräindeksi

Määräindeksillä kuvataan määrän muuttumista. Se saadaan, kun arvoindeksistä poistetaan hintojen muutos hintaindeksin avulla (deflatointi) eli arvoindeksi jaetaan hintaindeksillä ja saatu osamäärä kerrotaan sadalla. Määräindeksi on mahdollista tuottaa myös suoraan määrätietojen perusteella ilman hintaindeksillä deflatointia.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa