Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Muu henkilöstö

Oppilaitosten muulla henkilöstöllä tarkoitetaan muita kuin opettajan toimessa työskenteleviä henkilöitä, joita ovat mm. koulunkäyntiavustajat, koulutussihteerit, kansliahenkilökunta, keittiöhenkilökunta ja siivoojat.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet


Jaa