Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Oikeudellinen toimipaikka

Oikeudellinen toimipaikka on oikeudellisen paikallisyksikön alayksikkö, joka saadaan jakamalla oikeudellinen paikallisyksikkö toimialojen mukaan. Oikeudellinen toimipaikka toimii siis vain yhdellä toimialalla. Käytännössä sama kuin toimipaikka.Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa