Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Opiskelija

Tilastossa "Oppilaitosten aikuiskoulutus" opiskelijoilla tarkoitetaan kalenterivuonna oppilaitosten kirjoilla olevia tutkintoon johtamattoman koulutuksen opiskelijoita. Brutto-opiskelijamäärään henkilö lasketaan opiskelijaksi (osallistujaksi) jokaisesta opiskelemastaan koulutuksesta. Opiskelija voi siten olla mukana opiskelijamäärässä useamman kerran kalenterivuoden aikana yhdessä tai useammassa oppilaitoksessa. Netto-opiskelijamäärällä tarkoitetaan sitä, että henkilö lasketaan opiskelijaksi vain kerran yhdessä oppilaitoksessa kalenterivuoden aikana.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

 • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

 • Tilastokeskus

Ammattikorkeakoulutilastossa opiskelijoilla tarkoitetaan tilastovuonna 20.9. oppilaitosten kirjoilla olevia tutkintotavoitteisen ammattikorkeakoulukoulutuksen opiskelijoita.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

 • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

 • Tilastokeskus

Ammatillisen koulutuksen opiskelijoilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana oppilaitoksessa kirjoilla olevia ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoita, ammattitutkintokoulutuksen ja erikoisammattitutkintokoulutuksen opiskelijoita.
Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

 • Voimassa (31.12.2078) asti

Ammatillisen koulutuksen opiskelijoilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana oppilaitoksessa kirjoilla olevia opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoita, näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen opiskelijoita ja oppisopimuskoulutukseen osallistuneita.

Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

 • 1.1.2015 - 31.12.2018

Lähdeorganisaatio

 • Tilastokeskus

Ammatillisen koulutuksen opiskelijoilla tarkoitetaan 20.9. oppilaitoksessa kirjoilla olevia opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen koulutuksen opiskelijoita ja oppilaitoksessa kalenterivuoden aikana kirjoilla olevia näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen opiskelijoita.

Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

 • 1.1.2004 - 31.12.2014

Lähdeorganisaatio

 • Tilastokeskus

Ammatillisen koulutuksen tilastossa opiskelijalla tarkoitetaan tilastovuonna 20.9. oppilaitoksessa kirjoilla olevaa tutkintotavoitteisen ammatillisen koulutuksen opiskelijaa.

Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

 • 1.1.1999 - 31.12.2003

Lähdeorganisaatio

 • Tilastokeskus

Lähdeorganisaatio

 • Tilastokeskus

Yliopistotilastossa opiskelijoilla tarkoitetaan tutkintoon johtavassa koulutuksessa olevia opiskelijoita. Tutkintoa suorittavia opiskelijoita ovat alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa, lisensiaatintutkintoa, tohtorintutkintoa ja ammatillista jatkotutkintoa suorittavat opiskelijat. Erillisiä aineenopettajan kasvatustieteellisiä opintoja suorittavat on siirretty aineistovuodesta 1993 lähtien ei-tutkintoon johtavaan koulutukseen.

Opiskelijatiedot ovat vuodesta 2002 alkaen 20.9. tilanteen mukaiset sisältäen yliopistoihin syyslukukauden aikana ilmoittautuneet opiskelijat. Vuoteen 2001 asti opiskelijatiedot olivat 31.12. tilanteen mukaiset.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

 • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

 • Tilastokeskus

Opiskelija on työvoiman ulkopuolella oleva 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka ilmoittaa opiskelevansa päätoimisesti (tai on lomalla oppilaitoksesta).Määritelmän voimassaoloaika

 • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

 • Tilastokeskus

Tilastoissa Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot, Opintojen kulku, Opiskelijoiden työssäkäynti ja Sijoittuminen koulutuksen jälkeen opiskelijoilla tarkoitetaan tilastovuonna 20.9. ja vuodesta 2004 alkaen näyttötutkintoon valmistavan ja oppisopimuskoulutuksen osalta 1.1.-31.12. oppilaitosten kirjoilla olevia tutkintotavoitteisen lukio-, ammatillisen, ammattikorkeakoulu- ja yliopistokoulutuksen opiskelijoita. "Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot" -tilastossa opiskelijoissa ovat mukana myös peruskoulun oppilaat 20.9. tilanteesta. Tiedot yliopistokoulutuksen opiskelijoista ovat vuoteen 2001 saakka 31.12. tilanteesta sisältäen syksyllä tutkinnon suorittaneet.Määritelmän voimassaoloaika

 • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

 • Tilastokeskus

Oppija, joka opiskelee muun kuin esi- tai perusopetuksen piirissä.

Huomautus:
Opiskelijoita ovat esimerkiksi lukiossa, toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa, korkeakoulussa ja vapaan sivistystyön piirissä opiskelevat henkilöt.
Myös perusopetuksen piirissä opiskelevia aikuisia kutsutaan opiskelijoiksi.
Tilastokeskuksen tilastoinnissa käsite viittaa toisen asteen ja korkea-asteen opiskelijoihin.
Tilastokeskuksen tilastoinnissa opiskelijoilta edellytetään kirjoilla oloa oppilaitoksessa.Määritelmän voimassaoloaika

 • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

 • Tilastokeskus

Opiskelija tai koululainen on 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka opiskelee päätoimisesti jossakin oppilaitoksessa eikä ole ansiotyössä eikä työtön.

Kun väestö luokitellaan sosioekonomisen aseman mukaan, opiskelijoiden alaikäraja on 16 vuotta.

Tieto opiskelusta on saatu mm. Tilastokeskuksen opiskelijarekisteristä. Vuoden viimeisellä viikolla työvoimakoulutuksessa olevat lasketaan myös opiskelijoiksi. 15-vuotiaat on päätelty koululaisiksi. Alle 15-vuotiaat koululaiset kuuluvat pääasiallisen toiminnan luokkaan "0-14 -vuotiaat".

Opiskelijana voidaan tietyissä tarkasteluissa pitää kaikkia perusasteen jälkeisissä oppilaitoksissa opiskelevia. Tieto opiskelusta on kerätty syyskuun tilanteen mukaisena. Vuoden viimeisellä viikolla he voivat pääasialliselta toiminnaltaan kuitenkin olla myös työllisiä, työttömiä tai varusmiehiä.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

 • Voimassa (31.12.2078) asti

Opiskelija tai koululainen on 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka opiskelee päätoimisesti jossakin oppilaitoksessa eikä ole ansiotyössä eikä työtön.

Kun väestö luokitellaan sosioekonomisen aseman mukaan, opiskelijoiden alaikäraja on 16 vuotta.

Tieto opiskelusta on saatu mm. Tilastokeskuksen opiskelijarekisteristä ja Valtion opintotukikeskuksen opintotukirekisteristä. Vuoden viimeisellä viikolla työvoimakoulutuksessa olevat lasketaan myös opiskelijoiksi. 15-vuotiaat on päätelty koululaisiksi, mikäli he eivät ole ansiotyössä tai työttömänä vuoden viimeisellä viikolla. Alle 15-vuotiaat koululaiset kuuluvat pääasiallisen toiminnan luokkaan "0-14 -vuotiaat".

Opiskelijana voidaan tietyissä tarkasteluissa pitää kaikkia perusasteen jälkeisissä oppilaitoksissa opiskelevia. Tieto opiskelusta on kerätty syyskuun tilanteen mukaisena. Vuoden viimeisellä viikolla he voivat pääasialliselta toiminnaltaan kuitenkin olla myös työllisiä, työttömiä tai varusmiehiä.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

 • 1.1.1900 - 31.12.2004

Lähdeorganisaatio

 • Tilastokeskus

Lähdeorganisaatio

 • Tilastokeskus

Keskeyttämistilastossa, kun tarkastellaan keskeyttämistä lukuvuonna XXXX-XXXX+1, opiskelijoilla tarkoitetaan 20.9.XXXX oppilaitosten kirjoilla olevia perusasteen jälkeisen tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijoita lukuun ottamatta seuraavia ryhmiä:
1) henkilöt, joilla on puutteellinen henkilötunnus
2) syyskuussa XXXX opiskeleviksi ilmoitetut, jotka olivat suorittaneet ko. koulutuksen jo ennen syyskuuta XXXX
3) vuosina XXXX-XXXX+1 lakkautetut oppilaitokset
4) oppilaitoksen aikuislukiokoulutukseksi ilmoittama koulutus
5) yli viisi vuotta aiemmin kuin vuonna XXXX lukio-opinnot tai ammatillisen koulutuksen aloittaneet
6) opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen koulutukset
7) näyttötutkintoon valmistava koulutus
8) oppisopimuskoulutus
9) ammatilliset erityisoppilaitokset
10) ylempää ammattikorkeakoulutukintoa suorittavat
11) lisensiaatintutkintoa, tohtorintutkintoa tai lääkärien erikoistumiskoulutusta suorittavat.Määritelmän voimassaoloaika

 • 1.1.2006 - 31.12.2017

Keskeyttämistilastossa, kun tarkastellaan keskeyttämistä lukuvuonna XXXX-XXXX+1, opiskelijoilla tarkoitetaan 20.9.XXXX oppilaitosten kirjoilla olevia perusasteen jälkeisen tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijoita lukuun ottamatta seuraavia ryhmiä:
1) henkilöt, joilla on puutteellinen henkilötunnus
2) syyskuussa XXXX opiskeleviksi ilmoitetut, jotka olivat suorittaneet ko. koulutuksen jo ennen syyskuuta XXXX
3) vuosina XXXX-XXXX+1 lakkautetut oppilaitokset
4) oppilaitoksen aikuislukiokoulutukseksi ilmoittama koulutus ja aikuislukiot (ylioppilastutkintorekisterin tieto)
5) yli viisi vuotta aiemmin kuin vuonna XXXX lukio-opinnot tai ammatillisen koulutuksen aloittaneet
6) opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen koulutukset
7) näyttötutkintoon valmistava koulutus
8) oppisopimuskoulutus
9) ammatilliset erityisoppilaitokset
10) ylempää ammattikorkeakoulutukintoa suorittavat
11) lisensiaatintutkintoa, tohtorintutkintoa tai lääkärien erikoistumiskoulutusta suorittavat.Määritelmän voimassaoloaika

 • 20.9.1999 - 31.12.2005

Lähdeorganisaatio

 • Tilastokeskus

Lähdeorganisaatio

 • Tilastokeskus

Lukiokoulutustilastossa lukiokoulutuksen opiskelijaksi katsotaan opiskelija, joka suorittaa lukion koko oppimäärää (ylioppilastutkintoa) tai vastaavaa koulutusta (IB-tutkintoa, Reifeprüfung-tutkintoa, EB-tutkintoa tai Gymnasieexamen-tutkintoa).

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärätiedot kuvaavat ajankohtaa 20.9.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

 • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

 • Tilastokeskus

Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset -tilastossa opiskelijalla tarkoitetaan tiedusteluajankohtana koululaitoksen oppilaitoksessa opiskelevaa. Tiedusteluajankohta on opintokeskuksissa 20.9 sisältävä viikko, kansalaisopistoissa koko syyslukukausi (arvio opiskelijamäärästä) ja muissa oppilaitoksissa 20.9.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

 • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

 • Tilastokeskus

Jaa