Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Raaka-aine-ekvivalentti (RME)

Raaka-aine-ekvivalentti (RME, Raw Material Equivalents) sisältää viedyn tai tuodun materiaalimäärän lisäksi ne suorat panokset, jotka on tarvittu viedyn tai tuodun materiaalimäärän tuottamiseen.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa