Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Raaka-ainepanokset (RMI)

Raaka-ainepanokset (RMI, Raw Material Input) lasketaan lisäämällä kotimaisiin suoriin panoksiin tuodut raaka-aineet ja jalosteet, ja laskennassa huomioidaan myös ne panokset, jotka on tarvittu tuodun materiaalimäärän tuottamiseksi.

RMI = DE + IMPrmeMääritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa