Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Rahoitusleasing myynnit

Myynti tapahtuu kun leasingkohteen rahoittaja myy tuotteen leasingkauden päätyttyä vuokralleottajalle tai ulkopuoliselle.
Vuokrakauden lopussa on vuokralleottajalla mahdollisuus lunastaa vuokrattu esine itselleen jäännösarvon ilmoittamalla hinnalla (osto-optio) tai hankkii laitteelle ostajan.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa