Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Raideliikenteen kustannusindeksi

Raideliikenteen kustannusindeksi mittaa metro- ja raitiovaunuliikenteen harjoittamiseen liittyvien kustannustekijöiden hintakehitystä. Indeksi on Laspeyres-tyyppinen indeksi.



Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1900 - 30.6.2007

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet


Jaa